โรงพยาบาลแหลมงอบ จังหวัดตราด จัดกิจกรรมแสงนำใจไทยทั้งชาติ "แหลมงอบ เดิน-วิ่ง-ปั่น ป้องกันโรคอัมพาต" (Walk Run Bike Fighting Stroke)

03 พ.ย. 2562 | เข้าชม : 371

          วันนี้ (3 พ.ย. 62) ว่าที่ร้อยตรี พิเชียน ลิมป์หวังอยู่ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานเปิดกิจกรรมแสงนำใจไทยทั้งชาติ "แหลมงอบ เดิน-วิ่ง-ปั่น ป้องกันโรคอัมพาต" (Walk Run Bike Fighting Stroke) บริเวณลานอเนกประสงค์ ประภาคารแหลมองบ อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด ซึ่งโรงพยาบาลแหลมงอบ ร่วมกับอำเภอแหลมงอบจัดขึ้น โดยมีผู้สนใจจำนวนมากเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

          นายแพทย์ภานุวัฒน์ โสภณเลิศพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแหลมงอบ กล่าวว่า การจัดกิจกรรม “แหลมงอบ เดิน-วิ่ง-ปั่น ป้องกันโรคอัมพาต" (Walk Run Bike Fighting Stroke) ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนเห็นถึงความสำคัญของการออกกำลังกาย ป้องกันปัญหาโรคหลอดเลือดสมอง อีกทั้ง ยังเป็นการหารายได้ส่วนหนึ่ง สมทบทุนสร้างอาคารผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ที่จำเป็นของโรงพยาบาลแหลมงอบ สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วย กิจกรรมเดิน-วิ่ง ระยะทาง 3 กิโลเมตร กิจกรรมแข่งขันวิ่งระยะทาง 7 กิโลเมตร และกิจกรรมปั่นจักรยาน ระยะทาง 62 กิโลเมตร#โรงพยาบาลแหลมงอบ #จังหวัดตราด #กิจกรรมแสงนำใจไทยทั้งชาติ #แหลมงอบ เดิน-วิ่ง-ปั่น ป้องกันโรคอัมพาต #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ปิยวิทย์ ทรัพย์ขจร

ผู้เรียบเรียง : ธัญญารัตน์ ธีรหิรัญวัฒน์

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตราด