การแข่งขันจักรยานทางไกล "Tour de Andaman 2019" สนามที่ 4 ประเภท time trial จังหวัดระนอง

03 พ.ย. 2562 | เข้าชม : 297

การแข่งขันจักรยานทางไกล "Tour de Andaman 2019" สนามที่ 4 ประเภท time trial จังหวัดระนอง


        นายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ปล่อยตัวนักกีฬาจักรยานทางไกล "Tour de Andaman 2019" สนามที่ 4 ประเภท time trial ณ บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์ศึกษาจังหวัดระนอง อำเภอเมือง จังหวัดระนอง โดยมีผู้อำนวยการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง ประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต ผู้ช่วยท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนราช การหน่วยงานภาคเอกชน นักกีฬาจักยานเข้าร่วม

        ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง กล่าวว่า การท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่มีบทบาทสำคัญในการรักษาเสถียรภาพและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยประเทศไทยเป็นจุดหมายต้นๆ ของนักท่องเที่ยวและภาคใต้ฝั่งอันดามัน โดยเฉพาะจังหวัดระนอง แหล่งท่องเที่ยวที่มีความสวยงามทั้งทางธรรมชาติ ความหลากหลายทางวัฒนธรรม วิถีชีวิต ประวัติศาสตร์ ที่น่าสนใจ

        การแข่งขันจักรยานทางไกล "Tour de Andaman 2019" จึงเป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาของประเทศไทยและจังหวัดกลุ่มอันดามัน ซึ่งการแข่งขันจักรยานทางไกล "Tour de Andaman 2019" ประเภท Raceing แบ่งออกเป็น 4 สเตจ ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคมถึงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2562 โดยการปั่นในพื้นที่จังหวัดระนองในวันนี้เป็นการแข่งขันประเภท time trial #จังหวัดระนอง#Tour de Andaman 2019 #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILANDข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สิทธิกร มายาง

ผู้เรียบเรียง : นนทพร แก้วกา

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระนอง