ผู้ว่าฯ พิษณุโลก เปิดการแข่งขันวิ่งเทรล ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนบ้านผารังหมี อำเภอเนินมะปราง "ผารังหมี เทรลรัน ชาเลนจ์ 2019"

03 พ.ย. 2562 | เข้าชม : 231

          วันนี้ 3 พฤศจิกายน 2562 เวลา 06.30 น. นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ประธานเปิดงาน "ผารังหมี เทรลรัน ชาเลนจ์ 2019" (Pharungmer Trail Run 2019) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงเรียนบ้านผารังหมี ตำบลไทรย้อย อำเภอเนินมะปราง ซึ่งได้รับความสนใจจากชาวจังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดข้างเคียงทั่วประเทศ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวประมาณ 350 คน

          กิจกรรมดังกล่าวนับเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทาง พร้อมบริหารจัดการทรัพยากรท่องเที่ยวในชุมชนอันจะนำไปสู่การกระจายรายได้ ลดความเหลื่อมล้ำของสังคม และก่อให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างแท้จริงตามนโยบายของรัฐบาล

#จังหวัดพิษณุโลก #การแข่งขันวิ่งเทรล #ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนบ้านผารังหมี #ผารังหมี เทรลรัน ชาเลนจ์ 2019 #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : พัชรินทร์ จันทรานนท์/ สวท. พิษณุโลก

ผู้เรียบเรียง : ธัญญารัตน์ ธีรหิรัญวัฒน์

แหล่งที่มา : สวท.พิษณุโลก