จังหวัดเชียงใหม่ กฟภ. ติดตั้งหลอดประหยัดพลังงาน ชนิด LED ให้วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร

02 พ.ย. 2562 | เข้าชม : 589

กฟภ. ส่งมอบโครงการ "PEA LED เพื่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทย" ให้วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร เพื่อช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ในแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน

          ค่ำวันนี้ (2 พ.ย. 62) ที่วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายสมพงษ์ ปรีเปรม ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พร้อมด้วยนายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีส่งมอบระบบไฟฟ้าส่องสว่างด้วยหลอด LED ภายใต้โครงการ "PEA LED เพื่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทย" ซึ่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เล็งเห็นคุณค่าของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จึงได้สนับสนุนติดตั้งหลอดประหยัดพลังงาน ชนิด LED ให้วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร ซึ่งจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า และค่าไฟฟ้าในแต่ละเดือน อีกทั้ง ยังเพิ่มแสงสว่างให้ความสวยงามในเวลากลางคืน อีกด้วย

          กฟภ. ดำเนินโครงการ "PEA LED เพื่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทย" มาตั้งแต่ปี 2556 จนถึงปัจจุบันดำเนินการไปแล้ว 39 แห่ง เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการประหยัดพลังงานไฟฟ้า ลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ในแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เกิดการสร้างอาชีพ สร้างรายได้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืน#จังหวัดเชียงใหม่ #กฟภ. #หลอดประหยัดพลังงาน #วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

   

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สุดาภรณ์ อินต๊ะธรรม

ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่