พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จไปทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายผ้าพระกฐิน ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานไปทอดถวาย ณ วัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

02 พ.ย. 2562 | เข้าชม : 536

        วันนี้ 1 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15.32 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จไปทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายผ้าพระกฐิน ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานไปทอดถวาย ณ วัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร นี้ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเมื่อปี 2421 เพื่อทรงใช้เป็นสถานที่สำหรับบำเพ็ญพระราชกุศล เมื่อเสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐานไปประทับที่พระราชวังบางปะอิน โดยเป็น 1 ใน 16 พระอารามหลวง ที่สงวนไว้สำหรับพระกฐินหลวง

        พระอุโบสถ เป็นอาคารทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า มียอดโดมปลายแหลมเหมือนโบสถ์ในคริสต์ศาสนา มี "พระพุทธนฤมลธรรโมภาส" เป็นพระประธานพระอุโบสถ ประดิษฐานอยู่ในซุ้มเรือนแก้ว เป็นพระปฏิมากรประทับขัดสมาธิเพชร (ขัด-สะ-หมาด-เพ็ด) , มีพระอรหันต์สาวก คือ พระโมคคัลลานะอยู่ทางซ้าย และพระสารีบุตรอยู่ทางขวา เบื้องหน้าเป็นที่ประดิษฐานพระนิรันตราย บานประตูหน้าต่างประดับด้วยกระจกสลับสี เหนือประตูพระอุโบสถ มีพระบรมสาทิสลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเครื่องต้นทำด้วยกระจกสีงดงาม

        โอกาสนี้ เสด็จออกด้านหน้าพระอุโบสถ ทรงเป็นประธานในพิธีถวายผ้าป่า ซึ่งพุทธศาสนิกชนร่วมกันบำเพ็ญกุศล เพื่อนำปัจจัยจัดตั้งกองทุนบำรุงพระอารามค่าน้ำ ค่าไฟของวัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร


         ข่าวในพระราชสำนัก สทท.ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สวรินทร์ สุดถนอม

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : สำนักข่าว