สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ดังนี้

02 พ.ย. 2562 | เข้าชม : 381

        วันนี้ 1 พฤศจิกายน 2562  เวลา 14.03 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารสินธร เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ทรงเปิดนิทรรศการ "แปดทศวรรษ เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์" จัดขึ้นเนื่องในโอกาสที่นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ ประจำปี 2536 และกวีซีไรต์ประจำปี 2523 อายุครบ 80 ปี เป็นการรวมรวบบทกวีที่สะท้อนเหตุการณ์ของยุคสมัยในสังคมไทยตลอดช่วงเวลา 60 ปีที่ผ่านมา

        โอกาสนี้ ทรงซอด้วง ร่วมกับวงคำหวาน ในบทเพลงแขกสาหร่ายสองชั้น  

        จากนั้น ทอดพระเนตรนิทรรศการ "แปดทศวรรษ เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์" ที่จัดภายใต้แนวคิด บทกวี คือ พลังของสังคม นำเสนอปรัชญาในการทำงานของเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ผ่าน 3 หัวข้อหลัก คือ สังคม-การเมือง , ธรรมชาติ , และความรัก เป็นการจัดแสดงบทกวีในรูปแบบอลังการกวี ที่ผสมสานกับงานศิลปะ อาทิ งานจิตรกรรม ประติมากรรม มัณฑนศิลป์ คีตกรรม และวรรณกรรม เป็นครั้งแรกในประเทศไทย เพื่อเผยแพร่ สืบสาน และส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่เข้าถึงกวีนิพนธ์และต่อยอดงานวรรณกรรมที่มีคุณค่า รวมถึงปลูกฝังจิตสมนึกให้คนไทยตระหนักถึงแนวคิดและคำสอนต่างๆ ที่แฝงมาในรูปแบบของงานเขียนทั้งร้อยแก้วและร้อยกรอง

        ผู้สนใจ สามารถไปชมนิทรรศการดังกล่าวได้ โดยจัดระหว่างวันที่ 1 ถึง 6 พฤศจิกายน 2562 เปิดให้ชมตั้งแต่เวลา 9 นาฬิกา ถึง 19 นาฬิกา 30 นาที ยกเว้นวันเสาร์และวันอาทิตย์


        เวลา 17.10 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมถ์ ครั้งที่ 2/2562 เพื่อพิจารณาตัดสินผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2562 และผู้สมควรได้รับทุนโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2562 รวมทั้งพิจารณาการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2563

        รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล เป็นรางวัลที่จัดทำขึ้น เพื่อถวายเป็นพระราชานุสรณ์แด่สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในการเฉลิมฉลองการครบ 100 ปี แห่งวันพระราชสมภพ 1 มกราคม 2535 โดยมอบให้แก่บุคคลหรือองค์กรทั่วโลก ไม่จำกัดเชื้อชาติ ศาสนาและลัทธิทางการเมือง มีผลงานดีเด่นเป็นประโยชน์ต่อมนุษยชาติทางด้านการแพทย์ 1 รางวัล และด้านสาธารณสุข 1 รางวัล เป็นประจำทุกปี ปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 28 มีผู้เสนอชื่อเข้ารับพระราชทานรางวัล จำนวน 66 คน จาก 35 ประเทศ


         ข่าวในพระราชสำนัก สทท.ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สวรินทร์ สุดถนอม

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : สำนักข่าว