สำนักงาน กสทช. จัดกิจกรรมเพื่อสร้างเสริมศักยภาพเครือข่ายภาคประชาชนระดับอำเภอ ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม ณ จังหวัดระนอง

31 ต.ค. 2562 | เข้าชม : 514

          สำนักงาน กสทช. จัดกิจกรรมเพื่อสร้างเสริมศักยภาพเครือข่ายภาคประชาชนระดับอำเภอ ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม ณ โรงแรมทินิดี อำเภอเมืองระนอง โดยได้รับเกียรติจากนายพรเทพ ผ่องศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานเปิดกิจกรรม และพันเอก วีรชาติ ศรีกังวาล รักษาการผู้อำนวยการสำนักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม ร่วมงานบรรยาย ถ่ายทอดความรู้ สร้างความเข้าใจในดิจิทัล ให้แก่ผู้นำเครือข่ายระดับจังหวัด และระดับอำเภอของภาคใต้ รวม 15 จังหวัด ได้แก่ ระนอง ชุมพร สุราษฎร์ธานี พังงา ภูเก็ต กระบี่ นครศรีธรรมราช ตรัง พัทลุง สงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และประจวบคีรีขันธ์ จำนวนกว่า 300 คน

          สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเพิ่มความรู้และเพิ่มศักยภาพความเข้าใจในประเด็นใหม่ ๆ ที่เกี่ยวกับการใช้บริการโทรคมนาคม รวมถึงการสร้างความร่วมมือกับผู้นำเครือข่ายภาคประชาชน ให้มีความเข้าใจในสิทธิของผู้บริโภคอย่างถูกต้อง เพื่อจะนำความรู้ที่ได้รับในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้กับสมาชิกในพื้นที่และชุมชนของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ







#สำนักงาน กสทช. #สร้างเสริมศักยภาพเครือข่ายภาคประชาชนระดับอำเภอ #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ตรีชัย เสาวภาคย์

ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต

แหล่งที่มา : สวท.ระนอง