กสทช. จัดกิจกรรมเพื่อสร้างเสริมศักยภาพเครือข่ายภาคประชาชนระดับอำเภอ ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม ที่จังหวัดระนอง

31 ต.ค. 2562 | เข้าชม : 540

          กสทช. จัดกิจกรรมเพื่อสร้างเสริมศักยภาพเครือข่ายภาคประชาชนระดับอำเภอ ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม ที่จังหวัดระนอง

          วันนี้ 31 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องเรืองราษฎร์รังสรรค์ โรงแรมทินิดี อำเภอเมือง จังหวัดระนอง นายพรเทพ ผ่องศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานเปิดการจัดกิจกรรม เพื่อสร้างเสริมศักยภาพเครือข่ายภาคประชาชนระดับอำเภอ ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม โดยมีพันเอก วีรชาติ ศรีกังวาล รักษาการผู้อำนวยการสำนัก รท. เป็นผู้กล่าวรายงาน และเป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ "บริบทกิจการโทรคมนาคมไทย และการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม ในยุคไทยแลนด์ 4.0" ให้แก่ผู้นำเครือข่ายระดับจังหวัด ระดับอำเภอ รวมทั้งเครือข่ายภาคประชาชน จำนวน 15 จังหวัดภาคใต้ รวมทั้งผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน กสทช. โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ จำนวนกว่า 300 คน

          สำหรับการจัดกิจกรรมฯ ในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจในประเด็นใหม่ ๆ ที่เกี่ยวกับการใช้บริการโทรคมนาคม รวมถึงการสร้างความร่วมมือกับผู้นำเครือข่ายภาคประชาชนให้มีความรู้ ความเข้าใจในสิทธิของผู้บริโภคอย่างถูกต้อง เพื่อจะนำความรู้ที่ได้รับในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ไปเผยแพร่ให้กับสมาชิกในพื้นที่และชุมชนของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

          โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ ประกอบด้วย ผู้แทนเครือข่ายภาคประชาชน ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค จากทุกอำเภอในจังหวัดภาคใต้ จำนวน 15 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดระนอง ชุมพร สุราษฎร์ธานี พังงา ภูเก็ต กระบี่ นครศรีธรรมราช ตรัง พัทลุง สงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และประจวบศีรีขันธ์


#กสทช. #กิจกรรมเพื่อสร้างเสริมศักยภาพเครือข่ายภาคประชาชนระดับอำเภอ #จังหวัดระนอง #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สิทธิกร มายาง

ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระนอง