รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เข้าชี้แจงการบริหารจัดการงบประมาณการบริหารจัดการน้ำและการจ่ายเงินเยียวยา

30 ต.ค. 2562 | เข้าชม : 174

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เข้าชี้แจงการบริหารจัดการงบประมาณการบริหารจัดการน้ำและการจ่ายเงินเยียวยา


พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวภายหลังเดินทางเข้าชี้แจงเรื่องการบริหารจัดการงบประมาณการบริหารจัดการน้ำและการจ่ายเงินเยียวยา ต่อคณะกรรมาธิการการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย สภาผู้แทนราษฎร ที่มีนายวุฒิชัย กิตติธเนศวร ส.ส.นครนายก พรรคเพื่อไทย เป็นประธานกรรมาธิการฯ ว่า ได้ชี้แจงถึงการใช้งบประมาณที่ผ่านมา ว่าได้จัดสรรงบประมาณให้กับ 74 จังหวัดๆ.ละ 200 ล้านบาท เพื่อนำไปจัดทำแผนการบริหารจัดการน้ำและรองรับปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งเป็นไปตามขั้นตอนของการใช้จ่ายงบประมาณ แต่มี 2 จังหวัดคือ จังหวัดสุรินทร์และบุรีรัมย์ ที่ใช้งบประมาณจังหวัดละ 500 ล้านบาท เนื่องจากได้รับผลกระทบวงกว้าง แต่ยืนยันว่าเป็นไปตามขั้นตอนที่มีการจัดสรรงบประมาณ 

ส่วนการเดินทางมาวันนี้ 30 ตุลาคม 2562 เป็นเรื่องดีเพราะนอกจากจะได้ชี้แจงรายละเอียดการบริหารจัดการน้ำและการป้องกันอุทกภัย รวมถึงการเยียวยาแล้ว ยังได้รับข้อเสนอแนะจากคณะกรรมาธิการฯ เพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขและต่อยอด เพื่อดำเนินการต่างๆให้ตอบสนองความต้องการของพี่น้องประชาชนได้อย่างเต็มที่ต่อไป 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ยังปฏิเสธตอบคำถามว่า นายกรัฐมนตรีและพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี จำเป็นต้องมาชี้แจงตอบข้อซักถามต่อคณะกรรมาธิการฯ สภาผู้แทนราษฎร ด้วยตนเองหรือไม่ แต่ส่วนตัว เห็นว่าใครเชิญตนเองก็จะมา เพราะเห็นว่า หลายเรื่องที่เชิญมามีประโยชน์ทั้งสิ้นข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : วาสนา ตาระเกตุ(เงินทูล) / สวท.

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย