ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ประชุมเตรียมความพร้อมเตรียมจัดงานวันรวมน้ำใจให้กาชาด 4 พฤศจิกายน 2562 ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ

30 ต.ค. 2562 | เข้าชม : 439

            วานนี้ (29 ต.ค. 62) เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมพระมงคลมิ่งเมือง ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานประชุมคณะทำงานจัดงานวันรวมน้ำใจให้กาชาด ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมี นายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

            ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญได้ขอให้คณะทำงานทุกฝ่ายเตรียมความพร้อม ในวันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.00 -12.00 น. ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งในวันนั้นจะมีผู้มาร่วมบริจาคเงิน เพื่อใช้ในกิจการของเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ รวมทั้งเป็นรางวัลของสลากกาชาดการกุศล ประจำปี 2562 ที่จะจำหน่ายในงานประเพณีฮีตสิบสองและงานประจำปีจังหวัดอำนาจเจริญ ระหว่างวันที่ 1-10 ธันวาคม 2562 ในราคาฉบับล่ะ 100 บาท รวมทั้งเป็นรายได้เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยต่างๆ รวมทั้งผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ต่อไป โดยผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญได้ขอให้ทุกฝ่ายได้ช่วยกันเชิญชวนทุกภาคส่วนมาร่วมงานและร่วมต้อนรับ สนับสนุนช่วยกาชาด
#ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ #วันรวมน้ำใจให้กาชาด #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สุกัญญา พุทธคู

ผู้เรียบเรียง : วรัญญา นันตาแก้ว

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ