วช. ขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2563

28 ต.ค. 2562 | เข้าชม : 1116

วช. ขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2563       


        นางสาววิภารัตน์ ดีอ่อง รองผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ แจ้งมายังสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อเชิญชวนหน่วยงานที่มีศักยภาพและมีความพร้อมด้านสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม เสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่สอดคล้องกับกลุ่มเรื่อง ร่วมจัดแสดงผลงานในการจัดงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2563 ซึ่งสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 -6 กุมภาพันธ์ 2563 ณ Event Hall 102 -104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ เพื่อน้อมรำลึกถึงวันประวัติศาสตร์ในการทูลเกล้าฯถวายสิทธิบัตรการประดิษฐ์ “เครื่องกลเติมอากาศที่ผิวน้ำหมุนช้าแบบทุ่นลอบ” หรือ “กังหันน้ำชัยพัฒนา” แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย” ซึ่งเป็นสิทธิบัตรในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์พระองค์แรกของไทยและเป็นครั้งแรกของโลก รวมทั้งทรงเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักประดิษฐ์ไทยในการสร้างสรรค์ผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่ช่วยแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนและสังคมส่วนรวมได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งการจัดนิทรรศการสิ่งประดิษฐ์จากนานาชาติ การประกวดสิ่งประดิษฐ์ การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการประดิษฐ์คิดค้น การประชุมเสวนา การบริการให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญา และการจัดแสดงนิทรรศการผลงาน จากสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและเอกชน

        สำหรับสิ่งประดิษฐ์ที่กำหนดจัดแสดง แบ่งออกเป็น 6 เรื่อง ประกอบด้วย กลุ่มสิ่งประดิษฐ์เพื่อความมั่นคง กลุ่มสิ่งประดิษฐ์เพื่อการเกษตรสร้างมูลค่า กลุ่มสิ่งประดิษฐ์เพื่ออุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต กลุ่มสิ่งประดิษฐ์เพื่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ กลุ่มสิ่งประดิษฐ์เพื่อสังคมผู้สูงวัยและคุณภาพชีวิตคนไทย 4.0 กลุ่มสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสีเขียว 

        สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โทรศัพท์0 – 2579 – 1370 - 9 ต่อ 525 และที่เว็ปไซด์ http://inventorday.nrct.go.th


#จังหวัดอุตรดิตถ์ #วันนักประดิษฐ์  #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์  #NNT #ILOVETHAILAND
ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สุรีย์ แสงทอง

ผู้เรียบเรียง : นนทพร แก้วกา

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์