รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ยืนยันกระทรวงแรงงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการคุ้มครองแรงงานยึดหลักมาตรฐานสากล

27 ต.ค. 2562 | เข้าชม : 481

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ยืนยันกระทรวงแรงงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการคุ้มครองแรงงานยึดหลักมาตรฐานสากล


หม่อมราชวงศ์ จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เรียกประชุมด่วนคณะผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน เพื่อหารือกรณีที่สหรัฐอเมริกาจะตัดสิทธิพิเศษภาษีศุลกากรสินค้า (GSP) ของไทย โดยจะมีผลบังคับใช้ภายใน 6 เดือน หรือในวันที่ 25 เมษายน 2563 โดยให้เหตุผลว่า ประเทศไทยไม่สามารถแก้ไขปัญหาแรงงานให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 

ขณะที่ การประชุมดังกล่าวใช้เวลาในการหารือประมาณ 45 นาที เริ่มตั้งแต่เวลา 14.00 น. ซึ่งหลังเสร็จสิ้นการประชุม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้สัมภาษณ์ว่า จากกรณีที่สหรัฐอเมริกาจะตัด GSP ของไทยเป็นเรื่องมีเกี่ยวกับสิทธิแรงงานทั้งคนไทยและคนต่างด้าวไม่เป็นมาตรฐานสากล ซึ่งไม่ปกติและเป็นเรื่องใหญ่ หลากมิติที่มีความเกี่ยวข้องกับหลายกระทรวง ทั้งกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงแรงงาน และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทั้งนี้ จะขอรอดูท่าทีของแต่ละกระทรวงด้วย เช่น กระทรวงพาณิชย์ที่จะมีการแถลงในวันพรุ่งนี้ (28 ต.ค.62) ส่วนกระทรวงแรงงานก็พร้อมจะเข้าไปร่วมแก้ไขปัญหา และจะดำเนินการแก้ไขในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงแรงงานด้วย โดยในส่วนของกฎหมายที่เกี่ยวข้องก็เป็นมาตรฐานของไทย ซึ่งคงไม่สามารถไปยกเอากฎหมายสากลมาแปลใช้ได้เลย แต่ต้องออกกฎหมายที่สอดคล้องกับบริบทของไทย ทั้งสภาพเศรษฐกิจ นายจ้าง และคนไทย 

ขณะที่ แรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในประเทศไทย รัฐบาลได้ให้สิทธิความคุ้มครองต่างๆ แต่ไม่ได้มากไปกว่าคนไทย ส่วนประเด็นอื่นที่จะเกี่ยวข้องกับการที่ไทยมีมติยกเลิกการใช้ 3 สารเคมีอันตรายในภาคเกษตรหรือไม่นั้น ไม่ทราบได้ เพราะต่างก็รู้เท่ากัน นอกจากนี้ ตนจะไปพูดคุยเรื่องนี้กับบุคคลที่ทราบเรื่องนี้ในสถานทูตอเมริกาประจำประเทศไทยในเร็วๆ นี้

เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่า จะมีความเกี่ยวข้องกับที่ไทยยังไม่รับรองอนุสัญญาองค์กรแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ฉบับที่ 87 และฉบับที่ 98 เกี่ยวกับการรวมตัวตั้งเป็นสหภาพแรงงานและเจรจาต่อรองหรือไม่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า คิดว่าเป็นส่วนหนึ่ง แต่ที่ผ่านมา กระทรวงแรงงานได้รับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่าย และขณะนี้กำลังปรับปรุงกฎหมาย ทั้งนี้ ยืนยันว่า ที่ผ่านมา กระทรวงแรงงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ให้ความสำคัญในการดูแลคุ้มครองแรงงานทั้งแรงงานไทยและแรงงานต่างด้าว ซึ่งอยู่บนพื้นฐานของหลักสิทธิมนุษยชน ผลการดำเนินงานส่งผลให้ไทยมีผลการดำเนินการสำเร็จมาก เช่น การใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย ไทยได้รับการจัดอันดับว่ามีการป้องกันการใช้แรงงานเด็กในระดับดีที่สุดถึง 2 ปีซ้อน และสถานการณ์การค้ามนุษย์ ไทยถูกจัดระดับดีขึ้นอยู่ที่เทียร์ 2 ซึ่งเป็นระดับที่ดีที่สุดในรอบ 9 ปี ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นิตยา คุณสิม

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย