nnt ขอเชิญชวนประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ร่วมกิจกรรมเจริญสมาธิภาวนาสู่สันติภาพ 15 นาที nnt ขอเชิญร่วมเจริญสมาธิภาวนา สู่สันติภาพ 15 นาที ในวันจันทร์ที่ 20 มกราคม 2563 เวลา 18.15 น. พร้อมใจกันเฉลิมฉลอง 150 ปีชาตกาลหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต บุคคลสำคัญของโลก สาขาสันติภาพ ณ วัด สถานที่ใกล้บ้าน ร่วมเป็นหนึ่งในสมาธิ เพื่อสันติภาพ ร่วมใจคนทั้งโลก nnt มท. กำชับ ผวจ. ทุกจังหวัดกวดขันการควบคุมการเผาในที่โล่งแจ้ง และพื้นที่การเกษตรอย่างเคร่งครัด โดยรณรงค์ให้นำเศษวัสดุการเกษตรไปย่อยด้วยวิธีเหมาะสม หรือหากมีความจำเป็นต้องเผาให้มีมาตรการ พื้นที่และช่วงเวลาที่เหมาะสม nnt มท. ขอความร่วมมือประชาชนใช้ระบบขนส่งสาธารณะ แทนการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล เพื่อลดปริมาณยานพาหนะในเขตเมืองที่ทำให้เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็ก nnt มท. ห่วงใยประชาชนต่อสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก แนะให้ดูแลสุขภาพตนเอง เช่น หลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งเป็นเวลานาน ใช้ผ้าเช็ดหน้าหรือสวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันฝุ่น กลุ่มเสี่ยง เด็กเล็ก ผู้ป่วย ผู้สูงอายุ หากมีความผิดปกติของร่างกายให้พบแพทย์ทันที nnt นายกรัฐมนตรีห่วงใยสุขภาพประชาชนต่อสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก(PM 2.5) สั่งการให้ มท.กำชับ กทม. และจังหวัดดำเนินการตามมาตรการป้องกัน และ แก้ไขปัญหาฝุ่นละอองตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติอย่างเคร่งครัด เพื่อลดมลพิษทางอากาศ และดูแลสุขภาพของประชาชนอย่างใกล้ชิด
Thai UK

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 เปิดตัวโครงการ "Food and Agri Chiangmai Tech Startup"

27 ต.ค. 2562 | เข้าชม : 534

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดตัวโครงการ "Food and Agri Chiangmai Tech Startup" (FACTS) เสริมศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมอาหารภาคเหนือ สู่การสร้างธุรกิจแบบยั่งยืน

          นางสาวสุธีรา ตะริโย ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการส่งเสริมธุรกิจอุตสาหกรรม ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 เปิดเผยว่า ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดตัวโครงการ "Food and Agri Chiangmai Tech Startup" (FACTS) ภายใต้โครงการเสริมสร้างนวัตกรรมการผลิตอัจฉริยะในอุตสาหกรรมอาหาร (Northern Thailand Food Valley to Smart Industry 4.0) เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษา ผู้ประกอบการนวัตกรรมเริ่มต้น (Startup) และผู้สนใจในกลุ่มห่วงโซ่อาหารและการเกษตร (Food supply chain) ในจังหวัดเชียงใหม่ ที่อยากเริ่มต้นทำธุรกิจอาหารและการเกษตรด้วยนวัตกรรม ได้จุดประกายฝันต่อยอดความคิดการเป็นผู้ประกอบการนวัตกรรมเริ่มต้นด้านอาหารและเกษตรอัจฉริยะให้เติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจแก่พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และประเทศชาติอย่างยั่งยืนตลอด ห่วงโซ่คุณค่า

          ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจอยากเป็นสตาร์ทอัพสามารถสมัครร่วมโครงการฯ เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถด้านการดำเนินธุรกิจ การเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่เหมาะสม รวมทั้งเกิดการเชื่อมโยงเครือข่ายในการขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศ ผ่านการฝึกอบรม ให้คำปรึกษาแนะนำ ตลอดจนกิจกรรมอื่น ๆ อย่างครอบคลุม โดยผู้ร่วมโครงการจะได้รับสิทธิ์ร่วมบ่มเพาะธุรกิจกับอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับคำปรึกษาพัฒนาแนวคิดธุรกิจกับผู้เชี่ยวชาญแบบตัวต่อตัว สามารถเข้าใช้พื้นที่สร้างสรรค์ไอเดียทางธุรกิจ "Innospace" ที่ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 อีกทั้ง ยังมีสิทธิ์ร่วมกิจกรรมการประกวดนำเสนอแผนศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการเพื่อชิงเงินรางวัลและโล่ประกาศเกียรติคุณ และเจรจาจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) กับคู่ค้าทั้งในและต่างประเทศ สำหรับผู้สนใจสมัครร่วมโครงการ Food and Agri Chiangmai Tech Startup (FACTS) สามารถลงทะเบียนสมัครร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 ตุลาคม 2562 โดยติดตามอ่านรายละเอียดและเงื่อนไขการสมัครได้ที่ Facebook Fanpage อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือพิมพ์ CMUSTeP สอบถามได้ที่หมายเลข 09-1764-1717
#ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 #Food and Agri Chiangmai Tech Startup #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : พิมลกัลย์ เดชะชัย

ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต

แหล่งที่มา : สวท.เชียงใหม่