ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35

24 ต.ค. 2562 | เข้าชม : 2470

        การประชุมสุดยอดอาเซียน เป็นการประชุมซึ่งสำคัญที่สุดในกลุ่มประเทศสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรืออาเซียน ประเทศไทย โดยพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้รับเลือกให้เป็นประธานอาเซียนต่อจากสิงคโปร์ ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2561 และได้จัดประชุมสุดยอดอาเซียนในปีนี้มาแล้วครั้งหนึ่ง ระหว่างวันที่ 22-23 มิถุนายน 2562 ซึ่งเป็นการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 34

        การประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 จะจัดขึ้นที่ประเทศไทยอีกครั้ง ในฐานะที่เป็นประธานอาเซียน โดยจะจัดระหว่างวันที่ 2-4 พฤศจิกายน 2562 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยมีผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศผู้นำของประเทศคู่เจรจาของอาเซียนที่จะเข้าร่วมประชุม รวม 18 ประเทศ ประเทศสมาชิกอาเซียน ได้แก่ บรูไนดารุสซาลาม, กัมพูชา, อินโดนีเซีย, สปป.ลาว, มาเลเซีย, เมียนมา, ฟิลิปปินส์, สิงคโปร์, เวียดนาม, และประเทศไทย รวม 10 ประเทศ ประเทศคู่เจรจาของอาเซียน ที่จะมาเข้าร่วมประชุมได้แก่ ออสเตรเลีย, จีน, อินเดีย, ญี่ปุ่น, นิวซีแลนด์, เกาหลีใต้, รัสเซีย และสหรัฐอเมริกา รวม 8 ประเทศ

        นอกจากนี้ ยังมีองค์กรระหว่างประเทศเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ด้วยคือ เลขาธิการองค์การสหประชาชาติ ซึ่งจะประชุมสุดยอดอาเซียน-สหประชาชาติ ครั้งที่ 10 และกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ได้รับเชิญในฐานะแขกของประธาน การประชุมครั้งนี้ คาดว่าจะมีคณะผู้แทนจากประเทศที่เข้าร่วม และผู้สื่อข่าวจากทั่วโลก เดินทางมาเข้าร่วมกว่า 3,000 คน ดังนั้น ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2562 จึงเห็นชอบตามที่กระทรวงการต่างประเทศ เสนอมา ให้วันที่ 4 และ 5 พฤศจิกายน 2562 ซึ่งตรงกับวันจันทร์และอังคาร เป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษ ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและนนทบุรี เพื่อบรรเทาปัญหาด้านการจราจร และเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางของผู้เข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน และการประชุมที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเพื่อการอารักขาและรักษาความปลอดภัย ของผู้นำต่างประเทศ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ


#ประชุมสุดยอดอาเซียน #ประเทศไทย #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ไพโรจน์ รอดนิล

ผู้เรียบเรียง : นนทพร แก้วกา

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ