ครม. อนุมัติเปิดจุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา ข้ามแม่น้ำเมย-ตองยิน วันที่ 30 ตุลาคม 2562

22 ต.ค. 2562 | เข้าชม : 726

ครม. อนุมัติเปิดจุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา ข้ามแม่น้ำเมย-ตองยิน แห่งที่ 2 ในวันที่ 30 ตุลาคม 2562


นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า ที่ประชุม ครม.อนุมัติเปิดจุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา ข้ามแม่น้ำเมย/ตองยิน แห่งที่ 2 อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เพื่อรองรับการขยายตัวและเชื่อมโยงด้านการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยวในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง อำนวยความสะดวกในการคมนาคมขนส่งตามแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก ส่งเสริมอำเภอแม่สอด – เมืองเมียวดี ให้เป็นเมืองเศรษฐกิจชั้นนำของภูมิภาค และลดปัญหารการจราจรของสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา แห่งที่ 1 โดยกำหนดเปิดใช้สะพานอย่างเป็นทางการในวันที่ 30 ตุลาคม 2562 และมอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีเปิด
ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ศักดิ์สิทธิ์ ประดับศิลป์ / สวท.

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย