สัญจรภายใน Young Smart Farmer จังหวัดหนองคาย เพื่อให้เกษตรกรรุ่นใหม่ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน

19 ต.ค. 2562 | เข้าชม : 498

สัญจรภายใน Young Smart Farmer จังหวัดหนองคาย เพื่อให้เกษตรกรรุ่นใหม่ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน


        ที่ศูนย์เรียนรู้พลังงานทดแทนเพื่อการผลิต กลุ่มวิสาหกิจชมชนแปรรูปกล้วยแม่อารักษ์และผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม บ้านสังคม ตำบลสังคม อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย นายเวียน ธรรมสอน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ/หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองคาย เปิดโครงการ สัญจรภายใน Young Smart Farmer จังหวัดหนองคาย ที่สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองคาย ร่วมกับกลุ่ม Young Smart Farmer จังหวัดหนองคาย จัดให้มีขึ้น

        นายเวียน ธรรมสอน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ/หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดหนอง กล่าวว่า โครงการ สัญจรภายใน Young Smart Farmer จังหวัดหนองคาย ที่จัดขึ้นครั้งนี้ว่าเกิดจากแนวคิดของกลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่ของจังหวัดหนองคาย (Young Smart Farmer) ได้มีแนวคิดว่าควรจะมีการเยี่ยมเพื่อนสมาชิกที่อยู่ในกลุ่ม เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน เพื่อให้แต่ละคนมีองค์ความรู้เพิ่มมากขึ้น โดยวันนี้ 19 ตุลาคม 2562 เริ่มจากเขตอำเภอสังคมก่อนเป็นอำเภอแรก ถือเป็นจุดเริ่มต้นในการขับเคลื่อนงานของ Young Smart Farmer จังหวัดหนองคาย ให้มีความเข้มแข็ง สามารถสร้างรายได้ให้กับสมาชิกภายในกลุ่มฯทุกคนได้ในอนาคต ซึ่งการสานต่อโครงการนี้นั้น ในครั้งต่อไปจะกำหนดที่จุดใดนั้น ขึ้นอยู่กับการพูดคุยของสมาชิกกลุ่ม Young Smart Farmer โดยจะไปเยี่ยมสมาชิกในกลุ่มฯ ให้ครบทั้ง 9 อำเภอ

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ/หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดหนอง กล่าวต่อไปว่า สำหรับสมาชิกของกลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่ หรือ Young Smart Farmer ในจังหวัดหนองคายนั้น เริ่มดำเนินการรวมกลุ่มมาตั้งแต่ปี 2559 ขณะนี้มีสมาชิกฯในกลุ่มกว่า 70 คน แต่ละคนก็จะมีอาชีพของตนเองแตกต่างกันไป โดยเฉพาะด้านการเกษตร ที่ทุกคนมีความถนัดและเก่ง ทั้งต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ซึ่งจุดนี้ (กลุ่มวิสาหกิจชมชนแปรรูปกล้วยแม่อารักษ์และผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (กลุ่มวิสาหกิจชมชนแปรรูปกล้วยแม่อารักษ์และผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม) เก่งทางด้านปลายน้ำคือชำนาญในเรื่องของระบบการตลาดและเป็นจุดแรกในการสัญจรกัน


#หนองคาย #เกษตรกรรุ่นใหม่ #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND 
ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : จุมพล สายแวว

ผู้เรียบเรียง : นนทพร แก้วกา

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคาย