รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดงาน ”สร้างการรับรู้ประกันรายได้ชาวสวนปาล์ม 6 จังหวัดชายแดนใต้

19 ต.ค. 2562 | เข้าชม : 192

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดงาน ”สร้างการรับรู้ประกันรายได้ชาวสวนปาล์ม 6 จังหวัดชายแดนใต้ 


นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดการประชุม “โครงการสร้างการรับรู้การประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2562 - 2563 ” ที่โรงแรมเซาท์เทิร์น วิว อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี โดยมีนายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี หัวหน้าส่วนราชการและเกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน จากจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา พัทลุง สตูลกว่า 500 คนเข้าร่วม 

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า รัฐบาลขอแสดงความยินดีกับเกษตรกร ที่เข้าโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ํามัน ปี 2562 – 2563 ซึ่งกรมการค้าภานใน ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ธานคาร ธ.ก.ส. และหน่วยงานสนับสนุนอื่นๆ เร่งรัดดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล เพื่อช่วยเหลือด้านรายได้ให้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ํามัน ซึ่ง ธ.ก.ส. ได้จ่ายเงินประกันรายได้ งวดที่ 1 เข้าบัญชีของเกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ํามันทั่วประเทศแล้ว ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมที่ผ่านมา และจะจ่ายเงินงวดที่ 2 ในวันที่ 15 พฤศจิกายนนี้ หรือครบ 45 วันต่อรอบ 

นอกจากโครงการประกันรายได้ปาล์มน้ำมันแล้ว รัฐบาลยังได้ผลักดันประกันรายได้สินค้าเกษตรสําคัญอื่นอีกคือ ข้าว ซึ่งได้จ่ายเงินประกันรายได้งวดที่ 1 ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวแล้วเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2562 สําหรับสินค้าเกษตรที่จะดําเนินการประกันรายได้ช่วยเกษตรกรในเวลาอันใกล้นี้คือ ยางพารา มันสําปะหลังและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จึงขอให้เกษตรกรติดตามข้อมูลข่าวสารการช่วยเหลือของรัฐบาลอย่างใกล้ชิดต่อไป


 

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : วาสนา ตาระเกตุ(เงินทูล) / สวท.

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย