กรมชลประทานร่วมกับส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 7 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตรุดและผู้นำท้องถิ่น ลงพื้นที่ขุดเปิดทางระบายน้ำ แก้ปัญหาน้ำท่วม

19 ต.ค. 2562 | เข้าชม : 180

กรมชลประทานร่วมกับส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 7 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตรุดและผู้นำท้องถิ่น ลงพื้นที่ขุดเปิดทางระบายน้ำ แก้ปัญหาน้ำท่วม


นายประพิศ จันทร์มา รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า จากกรณีที่มีชาวบ้านในเขตอำเภอเมือง จังหวัดตรัง ร้องขอให้กรมชลประทานแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังพื้นที่การเกษตร เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการขุดคลองระบายน้ำ โครงการระบบระบายน้ำแม่น้ำตรังที่ผ่านมานั้น กรมชลประทานได้เข้าตรวจสอบพื้นที่แล้วพบว่า สาเหตุน้ำท่วมขังไม่ได้เกิดจากการก่อสร้างโครงการแต่อย่างใด แต่เนื่องจากปัจจุบันเจ้าของที่ดินที่มีเขตติดต่อกับคลองระบายน้ำและอาคารรับน้ำ ได้ทำการถมที่ดินของตนเอง จึงเป็นเหตุให้ไม่สามารถระบายน้ำจากในพื้นที่ลงสู่อาคารรับน้ำได้ ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่ดังกล่าว 

โดยในวันนี้ 19 ตุลาคม 2562 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 11 ร่วมกับส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 7 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตรุด ผู้นำท้องถิ่นและเจ้าของที่ดินที่ประสบปัญหาน้ำท่วมขังที่ดินร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบและหาแนวทางแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังร่วมกัน ทั้งนี้ได้ขอความร่วมมือจากเจ้าของที่ดินแปลงข้างเคียงเปิดทางระบายน้ำเพื่อให้สามารถระบายน้ำท่วมขังออกไปได้ ซึ่งได้รับความยินยอมจากเจ้าของที่ดินด้วยดี จึงสามารถดำเนินการขุดเปิดทางระบายน้ำแล้วเสร็จ ช่วยแก้ปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ได้


 

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นฤนาถ แข็งขัน

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย