รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชี้แจง รัฐบาลให้ความสำคัญแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งของประเทศเป็นอันดับต้นๆของนโยบายรัฐบาล โดยเหลือดำเนินการเพียง 80 กิโลเมตรเท่านั้น

19 ต.ค. 2562 | เข้าชม : 194

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชี้แจง รัฐบาลให้ความสำคัญแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งของประเทศเป็นอันดับต้นๆของนโยบายรัฐบาล โดยเหลือดำเนินการเพียง 80 กิโลเมตรเท่านั้น


นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวชี้แจงระหว่างการอภิปรายจากฝ่ายค้านของการประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 วาระที่ 1 (รับหลักการ) ของสภาผู้แทนราษฎร ณ อาคารรัฐสภาใหม่ เกี่ยวกับการแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีพื้นที่ชายฝั่งประมาณ 3,000 กิโลเมตร ในพื้นที่ 23 จังหวัด พบมีปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งประมาณร้อยละ 25 หรือประมาณ 700 กิโลเมตร ในเบื้องต้นแก้ปัญหาไปแล้ว 640 กิโลเมตร เหลือเพียง 80 กิโลเมตรที่กำลังเร่งดำเนินการ โดยแบ่งแนวทางแก้ไขเป็น 3 ระดับ พบมีการกัดเซาะรุนแรงประมาณ 20 กิโลเมตร // กัดเซาะปานกลาง 29 กิโลเมตร และกัดเซาะน้อยประมาณ 37 กิโลเมตร ทั้งนี้ การแก้ปัญหาด้านโครงสร้างวิศวกรรมที่แข็งแรงมี 2 ส่วน คือ การทำกำแพงคลื่นริมชายหาด 240 กิโลเมตร และการสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล 225 กิโลเมตร ซึ่งต้นปี 2561 ที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง 3 ระดับ คือ มาตรการสีขาว ลดผลกระทบของการกัดเซาะต่อสิ่งมีชีวิตและประชาชนในพื้นที่ด้วยการกำหนดแนวถอยร่นเข้ามา // มาตรการสีเขียว รักษาเสถียรภาพและป้องกันการกัดเซาะโดยใช้วิธีการปลูกป่า การฟื้นฟูป่าชายหาดและป่าชายเลนอยู่ในการจัดสรรงบประมาณปีนี้อยู่แล้ว และมาตรการสีเทา การป้องกันด้วยการใช้เขื่อนกันคลื่นนอกชายฝั่ง เขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล และกำแพงป้องกันคลื่นริมชายหาด ซึ่งการใช้โครงสร้างด้านวิศวกรรมต่างๆนั้นต้องผ่านการทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (อีไอเอ) ก่อน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวย้ำว่า ปัญหาการกัดเซาะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นทั่วโลก โดยคลื่นลมและกระแสน้ำในทะเลในแต่ละฤดูกาลของแต่ละช่วงของปี ส่งผลให้อัตราพื้นที่การกัดเซาะเปลี่ยนแปลงไป จึงขอยืนยันรัฐบาลให้ความสำคัญมากเป็นอันดับต้นๆของนโยบาย

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ปิยาพรรณ ยังเทียน / สวท.

ผู้เรียบเรียง : กัลยา คงยั่งยืน / สวท. กัลยา คงยั่งยืน / สวท.

แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย