เกษตรจังหวัดตรัง เผย เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรแล้ว ต้องทำการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรทุกครั้ง เมื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ เพราะจะช่วยให้รัฐดูแลเกษตรกรได้อย่างทั่วถึง

19 ต.ค. 2562 | เข้าชม : 335

เกษตรจังหวัดตรัง เผย เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรแล้ว ต้องทำการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรทุกครั้ง เมื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ เพราะจะช่วยให้รัฐดูแลเกษตรกรได้อย่างทั่วถึง

          นายมานพ แก้วอัมพร เกษตรจังหวัดตรัง เปิดเผยว่า เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนแล้ว ต้องทำการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรทุกครั้ง เมื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ หลังการเพาะปลูก 15-60 วัน สามารถปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรได้ตลอดปี ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาของแต่ละชนิดพืช แต่หากเกษตรกรท่านใดไม่ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรติดต่อกันเป็นเวลา 3 ปี ตามที่นายทะเบียนประกาศให้ปรับปรุงข้อมูลเกษตรกร โดยเริ่มนับระยะเวลา 3 ปี คือตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน 2560 เป็นต้นมา ถึงวันที่ 22 มิถุนายน 2563 ซึ่งหากครบระยะเวลาดังกล่าวแล้ว เกษตรกรที่ยังไม่ได้ปรับปรุงข้อมูลเกษตรกร จะสิ้นสถานภาพการเป็นเกษตรกรทันที

          ทั้งนี้ เกษตรกรสามารถได้รับการดูแลจากภาครัฐได้ทั่วถึงยิ่งขึ้น เมื่อได้ทำการขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เอาไว้ เช่น เมื่อเกิดภัยพิบัติ จนภัยคลี่คลายและผ่านพ้นไปแล้ว หน่วยงานได้เข้าสำรวจความเสียหายภัยพิบัติเพื่อเร่งจ่ายเงินเยียวยาให้เกษตรกรโดยเร็ว โดยรวมแล้วทะเบียนเกษตรกร ก็คือข้อมูลของครัวเรือนผู้ประกอบการเกษตร ที่แสดงถึงสถานภาพและการประกอบอาชีพทางการเกษตรของครัวเรือนนั่นเอง
#เกษตรจังหวัดตรัง #ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร #ฤดูกาลผลิตใหม่ #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND 

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ยอยศพร อรรคไกรสีห์

ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต

แหล่งที่มา : สวท.ตรัง