มท.เดินหน้าโครงการ "นโยบายตำบล ขับขี่ปลอดภัย" สร้างกลไกลดอุบัติเหตุในชุมชน

18 ต.ค. 2562 | เข้าชม : 1369

        ปัจจุบันเป็นที่รู้กันดีว่า "อุบัติเหตุทางถนน" เป็นปัญหาสำคัญที่สร้างความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ก่อให้เกิดความเสียหายต่อเศรษฐกิจและส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศเป็นจำนวนมาก ซึ่งปัญหาอุบัติเหตุทางถนนเป็นสิ่งที่ยากและท้ายทาย แต่หากทุกฝ่ายได้ร่วมมือกันกำหนดมาตรการและแนวทางป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง จะทำให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน

        โครงการ "นโยบายตำบล ขับขี่ปลอดภัย" เป็นโครงการสำคัญที่จะดำเนินการในระยะแรก มุ่งเน้นการพัฒนาประสิทธิภาพของศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนท้องถิ่นให้เป็นกลไกหลักในการสร้างการมีส่วนร่วมและขับเคลื่อนการลดอุบัติเหตุทางถนนในชุมชนให้เกิดผลเป็นรูปธรรม

        จากการประชุมขับเคลื่อนความปลอดภัยทางถนน 3 องค์กรปกครองท้องถิ่น (เมื่อวันที่ 10 ต.ค.62) กระทรวงมหาดไทยสั่งการไปยังหน่วยงานในสังกัด โดยเฉพาะองค์กรปกครองท้องถิ่น (อปท.) ร่วมขับเคลื่อนมาตรการต่างๆ อย่างเข้มข้น จริงจัง ให้ผลักดันโครงการเสริมสร้าง “ตำบลขับขี่ปลอดภัย” เพื่อร่วมป้องกันแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ อาทิ การฝึกอบรม เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้

        แนวทางการลดอุบัติเหตุ จำเป็นต้องขอความร่วมมือกับทุกภาคีเครือข่าย และการบังคับใช้กฎหมายจราจร หรือการลดจุดเสี่ยงบนท้องถนน อาทิ เพิ่มสัญญาณไฟจราจร ความสว่างบนท้องถนน หรือลดจุดเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุ เพราะการเกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดในท้องถิ่น และมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น อปท.ต้องช่วยกันปิดจุดเสี่ยงบนท้องถนน พร้อมการรณรงค์ “เมาไม่ขับ” ทั้งประเทศ ชูแคมเปญ “เมาไม่ขับ เพราะคนที่บ้านยังรออยู่” ขอให้ทุกภาคส่วนช่วยกันเพื่อหยุดยั้งการสูญเสียบนท้องถนน ตั้งเป้าลดยอดการสูญเสียให้น้อยลง 

        ขณะเดียวกัน ปภ.กำลังระดมความคิดเห็นหามาตรการร่วมกันทั้ง 4 ภาค ซึ่งได้เสร็จสิ้นไปแล้วในส่วนของภาคกลางและภาคใต้  โดยวันที่ 21ตุลาคม 2562 จะระดมความคิดเห็นในส่วนของภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่ และวันที่ 25 ตุลาคม จะระดมความคิดเห็นในส่วนของภาคอีสานที่จังหวัดขอนแก่น รวมถึงฟังความเห็นจากองค์กรภาคี ทั้งในส่วนของท้องถิ่น กรมทางหลวง และตำรวจจราจร โดยจะมีการจัดประชุมใหญ่พร้อมกันทั้งประเทศต่อไป


#ขับขี่ปลอดภัย #นโยบายตำบลขับขี่ปลอดภัย

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : วีระเดช คชเสนีย์ / สนข.

ผู้เรียบเรียง : วีระเดช คชเสนีย์ / สนข.

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว