รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ชี้แจง การใช้งบเพื่อการพัฒนาผู้ประกอบการและผลิตภัณฑ์ ยืนยันเป็นโครงการที่สร้างรายได้สูงขึ้นทุกปี

18 ต.ค. 2562 | เข้าชม : 227

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ชี้แจง การใช้งบเพื่อการพัฒนาผู้ประกอบการและผลิตภัณฑ์ ยืนยันเป็นโครงการที่สร้างรายได้สูงขึ้นทุกปี


พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ชี้แจงประเด็นการดำเนินโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ หรือโอทอป ระหว่างการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 โดยยืนยันว่า ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา การดำเนินโครงการโอทอป สร้างรายได้กว่า 720,000 ล้านบาท เฉลี่ยปีละ 72,000 ล้านบาท และมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ช่วงปี 2557 - 2561 

ในปี 2562 นี้ เบื้องต้นมีรายได้แล้วกว่า 270,000 ล้านบาท สืบเนื่องจากมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์โอทอปอย่างต่อเนื่อง โดยงบประมาณปี 2563 กระทรวงมหาดไทย ตั้งงบการพัฒนาผลิตภัณฑ์โอทอปไว้กว่า 962 ล้านบาท เพื่อใช้ในการพัฒนาผู้ประกอบการและการพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์ที่มีกว่า 180,000 ชิ้น จากผู้ประกอบการกว่า 86,000 ราย ขณะเดียวกัน ก็มีการส่งเสริมการตลาดทุกแพล็ตฟอร์ม ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยย้ำว่า การดำเนินโครงการโอทอป เป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจฐากรากที่สำคัญของประเทศข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : จุฑามาส รักษาพันธุ์ / สวท.

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย