ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน สังกัดสำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 เดินทางลงทะเบียนขอรับสิทธิประโยชน์ทดแทนกองทุนประกันสังคม และรับสมัครเป็นผู้ประกันตนภาคสมัครใจ หลังถูกเลิกจ้าง

17 ต.ค. 2562 | เข้าชม : 236

ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน สังกัดสำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 เดินทางลงทะเบียนขอรับสิทธิประโยชน์ทดแทนกองทุนประกันสังคม และรับสมัครเป็นผู้ประกันตนภาคสมัครใจ หลังถูกเลิกจ้าง

          วันนี้ 17 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต 1 บรรดาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จำนวน 119 คน สังกัดสำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 ได้เดินทางมาเพื่อลงทะเบียนขอรับสิทธิประโยชน์ทดแทนกองทุนประกันสังคม และรับสมัครเป็นผู้ประกันตนภาคสมัครใจ หลังสำนักงานงบประมาณได้แจ้งกรอบจัดสรรงบประมาณโดยไม่ได้จัดสรรเงินสมทบกองทุนประกันสังคม และให้ปรับวิธีการจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนเป็นการจ้างเหมาบริการ โดยในส่วนของจังหวัดยะลา มีจำนวนกว่า 300 คน

          นายสุไลมาน ดอเลาะ นักการภารโรง โรงเรียนบ้านกำปงบือแน อำเภอเมือง จังหวัดยะลา เปิดเผยว่า ถ้าไม่จ้างต่อก็จะทำให้ได้รับความเดือดร้อน ต่างคนต่างมีครอบครัวที่ต้องรับภาระ ขณะนี้ ทราบว่าทางรัฐมนตรีมีการแถลงข่าวว่าจะต่อเป็นลูกจ้างเหมือนเดิม ที่กังวลก็คือถ้าไม่จ้างตอนนี้ ปัญหาหลัก ๆ ก็คือภาระครอบครัว ทุกคนต้องมี ครอบครัวต้องใช้จ่ายของทุกวัน ไม่ได้รับเงินมา 1 เดือนแล้ว รอจ้างต่อภายในวันที่ 20 ตุลาคมนี้ ยะลาก็มีทุกคนที่รับลูกจ้างชั่วคราว ธุรการหมื่นห้าพันบาท รอรัฐจ้างต่ออย่างเดียวตอนนี้ ถ้ารัฐจ้างแบบจ้างเหมาบริการก็จะไม่มั่นคง คือ จะขาดสิทธิต่าง ๆ เช่นประกันสังคม ประกันสุขภาพทุกอย่างโดนตัดสิทธิหมด ถ้าจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวก็จะมั่นคงเหมือนเดิม จึงขอเรียกร้องให้รัฐบาลจ้างแบบลูกจ้างชั่วคราวเหมือนเดิม ถ้าให้เป็นพนักงานราชการก็จะดี จะมั่นคงมากกว่าลูกจ้างชั่วคราว ทำงานมาแล้ว 12 ปี

          นายมานะ วิทิตศาตร์ ประกันสังคมจังหวัดยะลา เปิดเผยว่า ทางเจ้าหน้าที่ก็เป็นห่วงเป็นใย จะทำอย่างไรให้ปัญหาลดความเดือดร้อน ทางประกันสังคมและทางจัดหางานจังหวัดทำงานในเชิงบูรณาการ เชิงรุกเพื่อให้ปัญหาต่างๆคลี่คลาย อย่างไรก็ตาม ข่าวมีการปรับเปลี่ยนให้กับบุคลากรให้กลับมาใช้สิทธิ์เหมือนเดิม ด้านสวัสดิการมีความจำเป็นแก่พี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นกลุ่มลูกจ้างครู หรือประชาชนทั่วไป ปัจจุบันเรื่องสวัสดิการทุกแขนงมีความสำคัญสูง ฉะนั้น การเรียกร้องต่าง ๆ ก็ไม่ใช่เป็นความผิดของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ก็เป็นสิทธิที่จะใช้สิทธิตามส่วน แต่ในภาคราชการก็ต้องดูแลและะเอาใจใส่กับพี่น้อง

          อย่างไรก็ดี ที่อยู่ในภูมิภาคก็เป็นส่วนหน้าก็ต้องรับนโยบาย วันนี้ก็นัดกลุ่มครู ธุรการ หรือเจ้าหน้าที่ที่จะต้องปรับเปลี่ยนสิทธิ วันนี้ก็มีข่าวว่าจะกลับมาใช้สิทธิเหมือนเดิม แต่ก็ยังไม่ถึงเวลา ที่จะมีการปรับเปลี่ยน ทางเจ้าหน้าที่ก็จะต้องรอผล แต่เชื่อว่าคงจะไดรับสิทธิเช่นนั้น เพื่อไม่ให้กระทบมีการเตรียมการล่วงหน้าทางประกันสังคมและจัดหางานร่วมกับสำนักงานเขตพื้นการศึกษาเพื่อมารับสมัครผู้ประกันตน ไม่ว่าจะข้างหน้ามีการปรับเปลี่ยนงานหรือถ้ามีการจ้างงานต่อก็ได้รับสิทธิต่อไปก็จะได้สิทธิในระบบประกันสังคม ในสิทธิของการประกันการว่างงานก็จะได้รับสิทธิในกรณีที่ออกจากงานสิ้นสุดสัญญาจ้างในอัตรา 30 เปอร์เซ็นต์ระยะเวลา 3 เดือน ก่อนที่จะทำงานใหม่#ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน #สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 #ลงทะเบียนขอรับสิทธิประโยชน์ทดแทนกองทุนประกันสังคม #สมัครเป็นผู้ประกันตนภาคสมัครใจ หลังถูกเลิกจ้าง #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อัมรัน แมหะ

ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต

แหล่งที่มา : สวท.ยะลา