จ.บึงกาฬ จัดงานวันตำรวจ

17 ต.ค. 2562 | เข้าชม : 201

            วันที่ 17 ตุลาคม 2562 ที่บริเวณลานหน้ากองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบึงกาฬ ถ.บึงกาฬ-หนองคาย ต.วิศิษฐ์ อ.เมืองบึงกาฬ พล.ต.ต.พลัฏฐ์ วิเศษสิงห์ ผบก.ภ.จว.บึงกาฬ เป็นประธานนำกำลังพลประกอบพิธีทำบุญตักบาตรเพื่ออุทิศส่วนกุศลแก่ข้าราชตำรวจที่ล่วงลับ โดยมีนายสนิท ขาวสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ คณะหัวหน้าส่วนราชการ อัยการ ศาล ทหาร สถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนจังหวัดบึงกาฬ ร่วมพิธี จากนั้นข้าราชการตำรวจทุกนายได้ร่วมกันประกอบพิธีกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณตนต่อหน้าผู้บังคับบัญชา เนื่องในวันตำรวจ ประจำปี 2562 

        จากนั้นทุกคนได้ร่วมกันยืนไว้อาลัยและสดุดีข้าราชการตำรวจที่เสียชีวิต เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่เป็นเวลา 1 นาที ก่อนที่ประธานในพิธีโดยผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ ได้มอบใบประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ดีเด่นในด้านต่าง ๆ รวมถึงผู้ทำคุณประโยชน์และสนับสนุนกิจการตำรวจ ทั้งสิ้นจำนวน 12 ราย

            พล.ต.ต.พลัฏฐ์ วิเศษสิงห์ ผบก.ภ.จว.บึงกาฬ กล่าวว่า โดยวันตำรวจ เป็นวันแห่งเกียรติยศศักดิ์ศรีของข้าราชการตำรวจ ที่ทุกนายต้องพึงระลึกเสมอว่า ต้องปฏิบัติหน้าที่เพื่อดูแลทุกข์สุขของพี่น้องประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งต้องมีการพัฒนาตนเองในทุกด้านเพื่อให้ทันต่อเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา โดยสามารถขับเคลื่อนงานให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล โดยมีภารกิจที่สำคัญสูงสุดคือการพิทักษ์ปกป้องและเทิดพระเกียรติ เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสถาบันหลักของประเทศ เป็นที่พึ่งของประชาชนได้อย่างแท้จริง ช่วยปกป้อง ดูแลความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและดำรงไว้ซึ่งเกียรติยศ ศักดิ์ศรีของตำรวจเพื่อเป็นองค์กรบังคับใช้กฎหมายที่ประชาชนเชื่อมั่น ศรัทธา#จังหวัดบึงกาฬ #วันตำรวจ #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : วรันชกร สองเมือง

ผู้เรียบเรียง : วรัญญา นันตาแก้ว

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบึงกาฬ