จังหวัดขอนแก่น พร้อมจัดงาน Khonkaen Smart City & MICE City Expo 2019

16 ต.ค. 2562 | เข้าชม : 907

            ที่อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการแถลงข่าวการจัดงาน Khonkaen Smart City & MICE City Expo 2019  ระหว่างวันที่ 21 - 25 ตุลาคม 2562 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

            นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นางศุภวรรณ ตีระรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) (TCEB) นายธวัชชัย โคตรวงศ์ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่ภาคอีสาน สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) และ ดร.อภิรชัย วงศ์ศรีวรพล รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมแถลงข่าว การจัดงาน Khonkaen Smart City & MICE City Expo 2019   กำหนดจัดระหว่างวันที่ 21 - 25 ตุลาคม 2562 เวลา 08.00 - 17.00 น. ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยจะมีพิธีเปิดงานในวันที่ 21 ตุลาคม 2562

            ทั้งนี้ สืบเนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายสร้างการรับรู้และสร้างความรู้ให้แก่ประชาชน รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนได้รับทราบผลการดำเนินงานโครงการประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะ Smart City และเมืองแห่งการประชุมสัมมนา (Meeting, IncentiveTravel, Conventions, Exhibitions : MICE City) ที่ผ่านมา และความก้าวหน้าโครงการในส่วนที่อยู่ระหว่างดำเนินการ รวมถึงประโยชน์ที่จะได้รับเมื่อโครงการเมืองอัจฉริยะ Smart City ของจังหวัดขอนแก่น ในแต่ละด้านได้ดำเนินการแล้วเสร็จ เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน และประชาชน มีส่วนร่วมในการพัฒนาจังหวัดขอนแก่นสู่การเป็น Smart และ MICE City เพื่อประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะ Smart City และเมืองแห่งการประชุมสัมมนาของจังหวัด ให้ประชาชนตระหนักรู้และมีส่วนร่วมในการพัฒนาจังหวัดขอนแก่นไปสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะและเมืองแห่งการประชุมสัมมนา กลุ่มเป้าหมาย คือ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน อำเภอ สถานศึกษาโรงเรียน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่อยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียง

            นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า การจัดการงาน Khonkaen Smart & MICE City Expo 2019 จะเป็นการจัดงานที่นำเอาผลงาน นวัตกรรม และการแสดงผลิตภัณฑ์นวัตกรรม เทคโนโลยีที่ใช้ในชีวิตประจำวันในอนาคตที่โดดเด่น พร้อมทั้งมีการบรรยายและเสวนาวิชาการ “การขับเคลื่อนขอนแก่นสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ Smart City” และอีกหลายหัวข้อที่น่าสนใจ และกิจกรรมบันเทิงต่างๆ มากมาย #จังหวัดขอนแก่น #Khonkaen Smart City & MICE City Expo 2019 #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

    

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เพชรรัตน์ วังระหา

ผู้เรียบเรียง : วรัญญา นันตาแก้ว

แหล่งที่มา : สวท.ขอนแก่น