กระทรวงแรงงาน เปิดศูนย์บริการจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน ที่สถานีขนส่งสายใต้ใหม่ เป็นแห่งที่ 3 เพิ่มเติมจากหมอชิตและหัวลำโพง ให้บริการครบวงจร คุ้มครองดูแลคนหางานให้ได้รับสิทธิตามกฎหมาย

18 ต.ค. 2562 | เข้าชม : 561

        นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า กระทรวงแรงงาน ได้มีการขยายศูนย์บริการจัดหางานและคุ้มครองคนหางานเพิ่มขึ้นเป็นแห่งที่ 3 ที่สถานีขนส่งผู้โดยสาร (สายใต้ใหม่)  ซึ่งจากเดิมมีจุดให้บริการแก่ประชาชน จำนวน 2 แห่ง คือ สถานีขนส่งผู้โดยสารหมอชิต 2 และสถานีรถไฟหัวลำโพง เพื่อให้การบริการแก่ประชาชนครอบคลุมมากยิ่งขึ้น

        สำหรับศูนย์บริการจัดหางานและคุ้มครองคนหางานแห่งนี้ นอกจากจะให้บริการจัดหางานในประเทศแก่ประชาชนที่ต้องการมีงานทำ นายจ้าง/สถานประกอบการที่ต้องการจ้างงาน การให้บริการรับขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงาน และการให้บริการจัดหางานในต่างประเทศ โดยรับขึ้นทะเบียนผู้ต้องการไปทำงานต่างประเทศ ตลอดจนให้คำแนะนำปรึกษาแก่นายจ้าง/สถานประกอบการที่ต้องการจ้างงานแรงงานต่างด้าว การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน และรับเรื่องราวร้องทุกข์แล้ว ยังให้บริการประชาชนในภาคตะวันตกและภาคใต้อีกด้วย

        ทั้งนี้ ประชาชนทั่วไปสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพฯ เขตพื้นที่ 1-10 หรือโทรสายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน
ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เกศวรรณ ธนวัฒน์

ผู้เรียบเรียง : เกศวรรณ ธนวัฒน์

แหล่งที่มา : สำนักข่าว