นพ.สสจ.เลยเป็นประธานการประชุมคณะทำงานพระสงฆ์และหน่วยงานภาคที่เกี่ยวข้อง สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 8 อุดรธานี

11 ต.ค. 2562 | เข้าชม : 225

        วันที่ 11 ตุลาคม 2562 นายแพทย์ปรีดา วรหาร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย ประธานการประชุมคณะทำงานพระสงฆ์และหน่วยงานภาคที่เกี่ยวข้อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงและเตรียมการขับเคลื่อนแผนงานโครงการเสริมสร้างสุขภาพและป้องกันโรคพระภิกษุและสามเณรภายใต้งบประมาณ ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคที่แก้ไขปัญหาระดับพื้นที่ (P&P Area Base Service) ปีงบประมาณ 2563 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 8 อุดรธานี ณ โรงแรมประจักษ์ตรา อ.เมือง จ.อุดรธานี#โครงการเสริมสร้างสุขภาพและป้องกันโรคพระภิกษุและสามเณร #นพ.สสจ.เลย #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สวง กลิ่นจันทร์

ผู้เรียบเรียง : สุนทรี ทับมาโนช

แหล่งที่มา : สวท.ด่านซ้าย