กองทัพภาคที่ 4 ปล่อยขบวนรถขนสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยพายุโพดุล-คาจิกิ ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

10 ต.ค. 2562 | เข้าชม : 268

          วันนี้ (10 ต.ค. 62) ที่สโมสรรื่นฤดี ค่ายวชิราวุธ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช กองทัพภาคที่ 4 ทำพิธีปล่อยขบวนรถขนสิ่งของ จำนวน 5 คัน เพื่อส่งต่อความช่วยเหลือไปให้พี่น้องชาวไทยผู้ประสบภัยพายุโซนร้อน "โพดุล" และพายุโซนร้อน "คาจิกิ" ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีพลตรี สิทธิพร มุสิกะสิน รองแม่ทัพภาคที่ 4 ผู้แทนแม่ทัพภาคที่ 4 เป็นประธานในพิธี ท่ามกลางผู้บังคับหน่วยภายในค่ายวชิราวุธ กำลังพลจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. จากหน่วยภายในค่ายวชิราวุธ และเหล่าทหารสังกัดกองทัพภาคที่ 4 ซึ่งเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง โดยสิ่งของทั้งหมดจะนำไปส่งให้กับกองทัพภาคที่ 2 ณ กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2 ค่ายสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ก่อนนำไปแจกจ่ายให้ผู้ประสบภัยในพื้นที่ต่อไป ขณะที่ ยอดเงินที่ได้รับบริจาคในครั้งนี้ จำนวนทั้งสิ้น 246,400 บาท

          รองแม่ทัพภาคที่ 4 กล่าวว่า จากสถานการณ์อุทกภัย อิทธิพลพายุโซนร้อน "โพดุล" และพายุโซนร้อน "คาจิกิ" ในห้วงที่ผ่านมา ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก ดินสไลด์ และวาตภัย ในพื้นที่ต่าง ๆ ของประเทศไทย โดยเฉพาะพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งได้รับผลกระทบเป็นวงกว้าง ประชาชนได้รับความเดือดร้อนหลายครัวเรือน

          ในการนี้ พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 ได้สั่งการให้หน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ 4 จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือและรับบริจาคสิ่งของอุปโภคบริโภค วัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมสิ่งของบริจาค นำไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยได้จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือและรับบริจาค จำนวน 2 จุด ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2562 เป็นต้นมา จุดที่ 1 ณ สโมสรรื่นฤดี ค่ายวชิราวุธ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช และจุดที่ 2 ณ สโมสรค่ายเสนาณรงค์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ดำเนินการประชาสัมพันธ์ และเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และประชาชนในพื้นที่ร่วมบริจาคสิ่งของ โดยได้รับความร่วมมือ และการสนับสนุนเป็นอย่างดี

          รองแม่ทัพภาคที่ 4 กล่าวเพิ่มเติมว่า สิ่งของบริจาคในครั้งนี้ กองทัพภาคที่ 4 ได้ประสานกับหน่วยทหารในกองทัพภาคที่ 2 เพื่อนำไปแจกจ่ายให้พี่น้องผู้ประสบภัย โดยเฉพาะในพื้นที่เร่งด่วน คือ จังหวัดอุบลราชธานี ขอให้เชื่อมั่นในการประสานงานอย่างใกล้ชิดของหน่วยทหาร ขณะที่การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ ซึ่งอาจเกิดขึ้นในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2562 นั้น ทางแม่ทัพภาคที่ 4 ได้สั่งการให้ศูนย์บรรเทาอุทกภัยของกองทัพภาคที่ 4 จำนวน 22 หน่วย เตรียมความพร้อมทั้งกำลังพล เครื่องมือสื่อสาร และเครื่องมืออุปกรณ์บรรเทาสาธารณภัย เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่อย่างทันท่วงที โดยมีการทำแผนเผชิญเหตุโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงเกิดอุทกภัยประจำพร้อมจัดทำบัญชีผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียงไว้แล้ว และพร้อมประสานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง
#กองทัพภาคที่ 4 #ขบวนรถขนสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัย #พายุโพดุล-คาจิกิ #ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นริศ จิตรพงษ์

ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต

แหล่งที่มา : สวท.นครศรีธรรมราช