การประชุมซักซ้อม การจัดกิจกรรมน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2562

10 ต.ค. 2562 | เข้าชม : 240

การประชุมซักซ้อม การจัดกิจกรรมน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2562

          วันนี้ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 15.00 น. นายพงษ์พิทยา ธนไกรศรีทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานการประชุมการเตรียมความพร้อม การจัดกิจกรรมน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2562 ซึ่งจัดโดยจิตอาสาจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ และชาวต่างชาติที่อาศัยในจังหวัดเพชรบูรณ์ ณ วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ที่พร้อมใจร่วมกันจัดกิจกรรม ร่วมประชุมและซักซ้อม เพื่อเตรียมความพร้อม การจัดกิจกรรมครั้งนี้

          การจัดกิจกรรมน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2562 จัดขึ้นในวันที่ 11 ตุลาคม 2562 ระหว่างเวลา 08.30-11.30 น. ณ วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ โดยมีจิตอาสาทั้งชาวไทยและต่างชาติ นักเรียนนักศึกษา ร่วมกิจกรรม จำนวน 200 คน ซึ่งเวลา 09.39 น. นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธี กล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

          จากนั้น เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป มีการบรรยายพิเศษ 2 ภาษา ทั้งไทยและอังกฤษ หัวข้อ "พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร กับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" โดยจิตอาสา 904 วปร. หลักสูตรพื้นฐาน จังหวัดเพชรบูรณ์ และหัวข้อ "พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงรับการถวายรางวัลสูงสุด ด้านการพัฒนามนุษย์ (UNDP Human Development Lifetime Achievement Award)" โดยนายพงษ์พิทยา ธนไกรศรีทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ จนกระทั่งถึง เวลา 11.00 น. ประธานกล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมกิจกรรม และกล่าวปิดงาน
#การประชุมซักซ้อม #กิจกรรมน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ #วันคล้ายวันสวรรคต #13 ตุลาคม 2562 #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

      

   

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เพลินจิต สวนศิลป์พงศ์

ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต

แหล่งที่มา : สวท.เพชรบูรณ์