พัฒนาชุมชนเพชรบูรณ์ ประชุมเพื่อหารือแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดเพชรบูรณ์

10 ต.ค. 2562 | เข้าชม : 216

พัฒนาชุมชนเพชรบูรณ์ ประชุมเพื่อหารือแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดเพชรบูรณ์

          วันนี้ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายสาคร รุ่งเรือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานการประชุม เพื่อหารือแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดเพชรบูรณ์ ณ ห้องประชุม สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ ชั้น 3 อาคาร 2 ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

          นายประดิษฐ หลวงจอก พัฒนาการจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้ ที่ประชุมประกอบด้วย หัวหน้าหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์สาธารณสุขจังหวัด , อุตสาหกรรมจังหวัด พาณิชย์จังหวัด และเกษตรจังหวัด โดยมติที่ประชุมมีมติให้หน่วยงานต่าง ๆ ให้การสนับสนุนให้ผู้ประกอบการมีศักยภาพผลิตสินค้า OTOP ให้มีคุณภาพ มีศักยภาพ ในตลาดทั้งในและต่างประเทศ
#พัฒนาชุมชนเพชรบูรณ์ #หารือแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เพลินจิต สวนศิลป์พงศ์

ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต

แหล่งที่มา : สวท.เพชรบูรณ์