สโมสรวรรณศิลป์สุรินทร์ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลสลักได และโรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม จัดค่ายพัฒนาศักยภาพการเขียนวรรณกรรมและศิลปะ ให้นักเรียนใช้เวลาว่างเกิดประโยชน์

10 ต.ค. 2562 | เข้าชม : 344

            สโมสรวรรณศิลป์สุรินทร์ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลสลักได และโรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม จัดค่ายส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการและการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ (ค่ายพัฒนาศักยภาพการเขียนวรรณกรรมในประเภทต่างๆ ระยะที่ 2) ระหว่างวันที่ 10-12 ตุลาคม 2562 ณ โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม ตำบลสลักได อำเภอเมืองสุรินทร์ โดยมีกิจกรรมให้นักเรียนที่เข้าค่ายกว่า 200 คน ได้ร่วมเรียนรู้และสร้างสรรค์งานในกิจกรรมร่วมกับนักเขียนและนักศิลปะมืออาชีพ เพื่อต่อยอดไปสู่งานด้านอื่นๆ ต่อไป โดยกิจกรรมประกอบด้วย การอบรมเชิงวิชาการ หัวข้อเขียนอย่างไรให้ไปต่อ การสัมมนาเรื่อง การร่วมกันกำหนดกรอบกติกาในการแสดงออกและการคาดหวัง การเข้าฐานเรียนรู้ อาทิ ฐานการเขียนทั่วไป ฐานสารคดี ฐานบทกวี ฐานศิลปะ ฐานดนตรีและบทเพลง ฐานทำหนังสือและสมุดบันทึก และฐานการทำหนังสั้น

            นายไชยา วรรณศรี ประธานสโมสรวรรณศิลป์สุรินทร์ กล่าวว่า โครงการส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการและการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ครั้งนี้ เป็นการต่อยอดจากครั้งที่ผ่านมา ซึ่งผู้เข้าค่ายจะต้องเข้าฐานและปฏิบัติโดยตรงทุกสาขาที่เคยเข้าฐานมาแล้ว และจะต่อยอดสู่งานอื่นๆ เช่น การเก็บข้อมูลของชุมชนตนเองในงานสารคดี การทำหนังสั้นแปลงจากนิยายเรื่องสั้น การเขียนและร้องเพลงจริงนำเสนอบนเวที หรือการวาดภาพต่างๆ โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งนักเขียนนักสร้างสรรค์ศิลปะด้านต่างๆ อาทิ วีระ สุดสังข์, บุหลัน รันตี, พินิจ นิลรัตน์, กุดจี่ พรชัย แสนยะมูล, ไชยา วรรณศรี, “กอนกูย”กฤษฎา สุนทร, บรรจง บุรินประโคน, นนทพัทธ์ หิรัญเรือง, มิ้น สุธาทิพย์, ธำรงค์ ทาทอง, พัทธ์ฒวรรตน์ จันทร์นาม เป็นต้น โดยกิจกรรมทั้งหมดผู้เข้าค่ายจะได้นำเสนอผลงานให้อาจารย์ผู้สอนได้วิพากษ์เพื่อการต่อยอด#สโมสรวรรณศิลป์สุรินทร์ #องค์การบริหารส่วนตำบลสลักได #โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม #ค่ายพัฒนาศักยภาพการเขียนวรรณกรรมและศิลปะ #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND


ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : กฤษฎา สุนทร

ผู้เรียบเรียง : วรัญญา นันตาแก้ว

แหล่งที่มา : สวท.สุรินทร์