หน่วยปฏิบัติการฝนหลวง จ.สุรินทร์ ปฏิบัติการฯ ช่วยเหลือในพื้นที่กว่า 100 วัน มีฝนตกกว่า 70 % เตรียมปิดหน่วยสิ้นตุลาคมนี้

10 ต.ค. 2562 | เข้าชม : 840

            นายวิทยา อัปมาโถ หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดสุรินทร์ เปิดเผยว่า ตามที่หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดสุรินทร์ ได้ตั้งหน่วยปฏิบัติการฯ ณ สนามบินสุรินทร์ภักดี อำเภอเมืองสุรินทร์ โดยมีเครื่องบิน ชนิดคาราแวน จำนวน 3 ลำ ประจำการ ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2562 เป็นต้นมานั้น ผลการปฏิบัติการฯ ช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรจังหวัดสุรินทร์ และพื้นที่รับน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยเสนง อ่างเก็บน้ำอำปึล สรุปได้ว่า ตั้งหน่วยฯ ฝนหลวง จากวันที่ 22 มิถุนายน - ปัจจุบัน (8 ตุลาคม ) รวม 109 วัน ปฏิบัติการช่วยเหลือพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 90 วัน ขึ้นบินปฏิบัติการฯ ช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรจังหวัดสุรินทร์ จำนวน 66 วัน (73.3%) มีฝนตกในพื้นที่การเกษตรจังหวัดสุรินทร์ จำนวน 50 วัน (75.7%) ขึ้นบินปฏิบัติการฯ เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำให้อ่างเก็บน้ำห้วยเสนงและอ่างเก็บน้ำอำปึล จำนวน 50 วัน (75.7%) มีฝนตกในพื้นที่ลุ่มรับน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยเสนงและอำปึล 31 วัน (62.0%)

            ทั้งนี้ ตามแผนของหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดสุรินทร์ จะปิดหน่วยปฏิบัติการฯ ในวันที่ 31 ตุลาคม 2562 หากยังมีความจำเป็นในการปฏิบัติการเติมน้ำในอ่างฯ ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ศรีสะเกษ สุรินทร์ และจังหวัดร้อยเอ็ด ก็จะขยายระยะเวลาการปฏิบัติการออกไปอีกจนถึงประมาณปลายเดือนพฤศจิกายน 2562 โดยไม่ให้กระทบกับการเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวของเกษตรกร#หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดสุรินทร์ #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : กฤษฎา สุนทร

ผู้เรียบเรียง : วรัญญา นันตาแก้ว

แหล่งที่มา : สวท.สุรินทร์