สุพรรณบุรี จัดกิจกรรมพัฒนาลำคลองและถนนเฉลิมพระเกียรติ

10 ต.ค. 2562 | เข้าชม : 116

จังหวัดสุพรรณบุรี จัดโครงการจิตอาสาพัฒนาลำคลองและถนน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  ประจำปี 2562 

            ที่บริเวณถนนเณรแก้ว หน้าห้างนาซ่ามอลล์ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีโครงการจิตอาสาพัฒนาลำคลองและถนน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  ในวันที่ 13 ตุลาคม 2562 โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน จิตอาสา และคณะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสุพรรณบุร เข้าร่วมพิธี 

            นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ในนามพี่น้องชาวจังหวัดสุพรรณบุรี  กล่าวว่า โครงการ “ จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. “ นั้น เป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งขึ้น เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ และแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนมีความสมัครสมานสามัคคี มีความสุข เพื่อประเทศชาติ มีความมั่นคง อย่างยั่งยืนตลอดระยะเวลาที่พระองค์ทรงครองราชย์ อีกทั้งเป็นการสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้จัดตั้งโครงการจิตอาสาพระราชทานขึ้น เพื่อเป็นการรวมความสมัครสมานสามัคคีของคนไทยทุกคน ในการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ เพื่อพัฒนาพื้นที่ ในชุมชนต่างๆ ให้มีความเจริญ เกิดประโยชน์ต่อชุมชนอย่างถาวร ตลอดกาล โดยได้จัดกิจกรรมการพัฒนาลำคลองและถนน ปลูกต้นกล้าแห่งความดี “ เราทำความดีด้วยหัวใจ “ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ แด่พระองค์ท่าน

            เครดิต : วรเทพ บุญประเสริฐ ภาพ/ข่าว  สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี


#โครงการจิตอาสาพัฒนาลำคลองและถนน #จิตอาสาพระราชทาน904วปร #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND


ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : วรเทพ บุญประเสริฐ

ผู้เรียบเรียง : วรรณวิไล สนิทผล

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี