อำเภอบางพลี เปิดลานวัฒนธรรมสืบสานอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น

10 ต.ค. 2562 | เข้าชม : 441

อำเภอบางพลี ร่วมกับ สภาวัฒนธรรมอำเภอ จัดกิจกรรมฟื้นฟูประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น อนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของบรรพบุรุษซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่นไม่ให้สูญหาย

            นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดลานวัฒนธรรม ในงานประเพณีรับบัว ประจำปี 2562 ณ ลานหน้าที่ว่าการอำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อสืบสานประเพณีของอำเภอบางพลี และอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของบรรพบุรุษซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่นไม่ให้สูญหาย รวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอบางพลีและจังหวัดสมุทรปราการ

            ปัจจุบันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การสื่อสารที่สะดวกรวดเร็ว ตลอดจนการหลั่งไหลเข้ามาของวัฒนธรรมจากต่างชาติทั้งจากโลกตะวันตกและตะวันออก ส่งผลให้วิถีชีวิตดั้งเดิมที่ดีงามของชาวบางพลีเริ่มเปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนที่มีการรับเอาวัฒนธรรมต่างชาติเข้ามาใช้ในชีวิตประจำวัน โดยไม่ได้กลั่นกรองให้เหมาะสม ทำให้วัฒนธรรมที่ดีงามของบรรพบุรุษ รวมถึงอัตลักษณ์ท้องถิ่นของอำเภอบางพลีค่อยๆ ถูกลืมเลือนไป สภาวัฒนธรรมอำเภอบางพลี จึงได้จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น โดยมีการจำลองวิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวอำเภอบางพลี ตลอดจนการละเล่นพื้นบ้านต่างๆ เพื่อให้เยาวชนและประชาชนเกิดความตระหนัก รักและหวงแหนวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของบรรพบุรุษ และสืบทอดอัตลักษณ์ท้องถิ่นของอำเภอบางพลีให้ดำรงอยู่สืบไป 


#เปิดลานวัฒนธรรมงานประเพณีรับบัว #ลานหน้าที่ว่าการอำเภอบางพลี #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND


ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ไพโรจน์ รอดนิล

ผู้เรียบเรียง : วรรณวิไล สนิทผล

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ