จังหวัดภูเก็ต จัดเตรียมสถานที่การจัดพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล และกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2562

10 ต.ค. 2562 | เข้าชม : 203

จังหวัดภูเก็ต จัดเตรียมสถานที่การจัดพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล และกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2562

          วันนี้ (10 ต.ค. 62) เวลา 15.30 น. ที่บริเวณศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่บริเวณศาลากลางจังหวัดภูเก็ต และศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เพื่อวางแผนเตรียมความพร้อมการจัดพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล และกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ของจังหวัดภูเก็ตใน วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562 เพื่อให้การจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสมพระเกียรติ โดยจังหวัดภูเก็ตจัดพิธีบำเพ็ญกุศล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พิธีน้อมรำลึก และกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณะประกอบด้วย

          เวลา 07.00 น. พิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ 89 รูป ณ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

          เวลา 08.00 น. พิธีวางพวงมาลาถวายบังคม เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยพวงมาลากำหนด พวงมาลาทรงกลม (ห้ามใช้เป็นทรงเหลี่ยม หรือทรงอื่น) ประดับดอกไม้สด หรือดอกไม้ประดิษฐ์โทนสีเหลือง ไม่มีรูปพระบรมฉายาลักษณ์ แต่อนุโลมมีชื่อหน่วยงานได้ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางพวงมาลา ขนาด 1 เมตร พื้นสีขาวตัวอักษรสีน้ำเงิน ขาตั้งพวงมาลาความสูง 1.8-2 เมตร

          และในเวลา 18.30 น. พิธีถวายบังคม และจุดเทียน เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

          สำหรับการแต่งกายเพื่อเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพิธีวางพวงมาลา พิธีถวายบังคม และพิธีจุดเทียน เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจ เครื่องแบบปกติขาว ไม่สวมหมวก , ข้าราชการทหาร ตำรวจ เครื่องแบบปกติขาว ไม่สวมหมวกพร้อมกระบี่ถุงมือ , ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดภูเก็ต ชุดไทยอมรินทร์สีเหลือง , องค์กรเอกชน นักเรียน นักศึกษา ชุดเครื่องแบบของหน่วยงาน , จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ชุดจิตอาสาพระราชทาน และประชาชน:ชุดผ้าไทย ชุดสุภาพโทนสีเหลือง

          และจังหวัดภูเก็ต กำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณะ ในวันที่ 13 , 18 และ 23 ตุลาคม 2562 โดยวันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562 เวลา 11.00 น. กำหนดจัดกิจกรรมทำความสะอาดลำน้ำคลองสาธารณะ คลองท่าแครง เขตเทศบาลนครภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาสวมชุดจิตอาสาพระราชทาน

          วันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2562 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาศาสนสถานในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต

          วันพุธที่ 23 ตุลาคม 2562 จัดกิจกรรมรณรงค์จัดระเบียบสายไฟเสาไฟฟ้า และความเรียบร้อยของบริเวณสองข้างทาง

          โอกาสนี้จังหวัดภูเก็ต ขอเชิญชวนประชาชนทุกภาคส่วนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวโดยพร้อมเพียงกัน
#พิธีน้อมรำลึก #พิธีวางพวงมาลาถวายบังคม #พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล #จิตอาสาบำเพ็ญสาธารณะ คลองท่าแครง #ประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ดัชนี สัจจะบุญทวี

ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต