จังหวัดปัตตานี ผู้บัญชาการหน่วยเฉพาะกิจ ประชุมแถลงกรอบนโยบายการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2563

10 ต.ค. 2562 | เข้าชม : 195

          วันนี้ 10 ตุลาคม 2562 ที่ห้องประชุมพรานไพร กองบังคับการทหารพรานที่ 43 ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี พล.ต ปิยพงษ์ วงศ์จันทร์ ผู้บัญชาการหน่วยเฉพาะกิจปัตตานี เป็นประธานการประชุมแถลงกรอบนโยบายการปฏิบัติตามแผนเสริมสร้างสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในส่วนของจังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง ปกครอง ทหาร ตำรวจ ร่วมประชุมเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติที่สอดคล้องกันทุกภาคส่วน พร้อมสรุปสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ซึ่งสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ขณะนี้ดีขึ้นตามลำดับ การก่อเหตุกับประชาชนผู้บริสุทธิ์ลดลง ซึ่งห้วงเวลาที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่ ทำให้เจ้าหน้าทีสามารถเข้าดำเนินการติดตามความเคลื่อนไหว และสามารถป้องกันเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นกับประชาชนผู้บริสุทธิ์ได้ระดับหนึ่ง แต่กลุ่มผู้ก่อความไม่สงบได้มุ่งก่อเหตุไปยังฝ่ายเจ้าหน้าที่บ้านเมือง จึงต้องมีการปรับแผนการปฏิบัติ เพื่อป้องกันการสูญเสียของฝ่ายเจ้าหน้าที่ ในส่วนของประชาชนได้มีการแถลงแผนลับแผนพิทักษ์ประชาชนและทรัพยากรในพื้นที่ของแต่ละหน่วย ให้มีการประสานงานร่วมทั้ง ฝ่ายปกครอง ทหาร ตำรวจ กองกำลังประจำถิ่นในแต่ละพื้นที่เพื่อป้องกันเหตุ #จังหวัดปัตตานี #ผู้บัญชาการหน่วยเฉพาะกิจ #กรอบนโยบายการปฏิบัติงาน #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

 

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธรรมนูญ คีรีนารถ

ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปัตตานี