ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ชี้ “ต้องจูงใจ ให้เด็กเข้าใจ แล้วเด็กจะรู้ใจตนเอง เพื่อสร้างงานอาชีพที่เด็กชอบ

10 ต.ค. 2562 | เข้าชม : 111

ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ชี้ “ต้องจูงใจ ให้เด็กเข้าใจ แล้วเด็กจะรู้ใจตนเอง เพื่อสร้างงานอาชีพที่เด็กชอบ 


        นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ที่ห้องประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี 

        นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เปิดเผยว่า จากปัญหานักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับแล้วไม่ได้เรียนต่อ เนื่องจากครอบครัวฐานะยากจนและมีความจำเป็นที่ต้องทำงานเพื่อหารายได้ช่วยเหลือครอบครัว จังหวัดเพชรบุรีเร่งขับเคลื่อนเพิ่มทักษะด้านอาชีพ โดยสำรวจความต้องการของเด็กที่จะจบ ม.3 ในปีนี้แล้วไม่ได้เรียนต่อ ซึ่งจะต้องคำนึงถึงความต้องการของเด็ก ต้องจูงใจ ให้เด็กเข้าใจ แล้วเด็กจะรู้ใจตนเอง เพื่อสร้างงานอาชีพที่เด็กชอบและต้องคำนึงถึงผู้ปกครองด้วย เพราะบางครอบครัวอาจต้องให้เด็กช่วยพ่อแม่ทำงาน หากเด็กเรียนต่ออาจขาดรายได้จุนเจือในครอบครัว จึงเร่งช่วยนักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับให้มีงานทำ 

        ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี กล่าวเพิ่มเติมว่า การสร้างงานอาชีพได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งทำหลักสูตรให้เด็กมีทักษะ สามารถเข้าทำงานได้เพื่อไม่ให้เด็กเสียโอกาส สำหรับหลักสูตรที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานได้เปิดรับสมัครเยาวชนและบุคคลทั่วไปส่วนใหญ่เป็นอาชีพทางด้านช่าง เช่น ช่างเดินสายไฟในอาคาร ช่างเครื่องปรับอากาศ ช่างทำมุ้งลวด ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ ช่างเย็บผ้าและการใช้คอมพิวเตอร์ นอกจากนั้นทางคณะกรรมการยังเห็นควรเพิ่มทักษะวิชาชีพที่เหมาะกับจังหวัดเพชรบุรีเป็นเมืองท่องเที่ยว เช่น หลักสูตรการปรุงอาหารไทย หลักสูตรการบริการอาหารและเครื่องดื่ม และหลักสูตรการดูแลผู้สูงวัยด้วย 


#เพชรบุรี #อาชีพที่เด็กชอบ#สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILANDข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ศิวะ จันทร์แสง

ผู้เรียบเรียง : นนทพร แก้วกา

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรี