นครปฐม เตรียมความพร้อมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แทนตำแหน่งที่ว่าง เขตเลือกตั้งที่ 5

10 ต.ค. 2562 | เข้าชม : 207

จังหวัดนครปฐม เตรียมความพร้อมทุกภาคส่วน เพื่อให้การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แทนตำแหน่งที่ว่าง เขตเลือกตั้งที่ 5 ในวันพุธที่ 23 ตุลาคมนี้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามที่กฎหมายกำหนด

            วันที่ (10 ตุลาคม 2562) ที่ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แทนตำแหน่งที่ว่าง เขตเลือกตั้งที่ 5 จังหวัดนครปฐม โดยมี นายภิญโญ ประกอบผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ผู้อำนวยการคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครปฐม นายอำเภอสามพราน ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ 5 และคณะกรรมการส่วนเกี่ยวข้อง ร่วมประชุมเตรียมความพร้อม เพื่อให้การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แทนตำแหน่งที่ว่าง เขตเลือกตั้งที่ 5 ทั้ง 193 หน่วย ในวันพุธที่ 23 ตุลาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00  – 17.00 น. เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถดำเนินการได้ตามกำหนดเวลา และขั้นตอนต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนเตรียมแผนเผชิญเหตุและสามารถแก้ไขสถานการณ์ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

            สำหรับเขตเลือกตั้งที่ 5 จังหวัดนครปฐม มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แทนตำแหน่งที่ว่าง จำนวน 7 คน ได้แก่ หมายเลข 1 นายเผดิมชัย สะสมทรัพย์ พรรคชาติไทยพัฒนา หมายเลข 2 นางสาวสิริขวัญ แย้มทูล พรรคพลังสังคม หมายเลข 3 นายสุรชัย อนุตธโต พรรคประชาธิปัตย์ หมายเลข 4 นางลาวัลย์ สิงห์สถิต พรรคเสรีรวมไทย  หมายเลข 5 นางสาวปริมปรางค์ แสงสว่าง พรรคไทยศรีวิไลย์ หมายเลข 6 นายไพรัฏฐโชติก์ จันทรขจร พรรคอนาคตใหม่ และหมายเลข 7 นายเพชร จันทร์ดา พรรคเพื่อชีวิตใหม่

            นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย กรรมการการเลือกตั้ง กล่าวว่า จากการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานต่างๆ มีการดำเนินงานเป็นที่น่าพึงพอใจ ในส่วนของประเด็นเรื่องคนงานจะไม่ได้มาเลือกตั้ง เนื่องจากไม่ได้เป็นวันหยุด ขณะนี้ทางประธานหอการค้า ประธานสภาอุตสากรรม สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ได้ประสานขอความร่วมมือจากเจ้าของโรงงานและสถานประกอบการต่างๆ ในการที่จะอำนวยความสะดวกให้กับแรงงานได้มาใช้สิทธิ์ในวันพุธที่ 23 ตุลาคมนี้ สำหรับในกรณีเรื่องของไฟฟ้าดับ ทางผู้ว่าราชการจังหวัดจะได้ประสานงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในการเตรียมแผนป้องกันไฟดับทุกหน่วยเลือกตั้ง นอกจากนี้ได้กำชับหน่วยเลือกตั้ง ซึ่งมีการใช้เต็นท์ผ้าใบค่อนข้างมาก ให้ระมัดระวังการเกิดฝนตกและลมแรง รวมทั้งการติดตั้งเต็นท์ไม่ให้ชิดกันเกินไป จนเกิดปัญหาประชาชนไปใช้สิทธิ์ผิดหน่วย ซึ่งหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้มีการเตรียมความพร้อมในทุกด้านได้เป็นอย่างดี  

            เครดิต : สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม  ภาพ/ข่าว


#เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร #เขตเลือกตั้งที่5 #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อานนท์ มุ่งลิ้ม

ผู้เรียบเรียง : วรรณวิไล สนิทผล

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม