ผลิตสับปะรดห้วยมุ่นครบวงจร จัดระบบการผลิตให้สอดคล้องกับคุณภาพและปริมาณรับซื้อในตลาด

10 ต.ค. 2562 | เข้าชม : 583

ผลิตสับปะรดห้วยมุ่นครบวงจร จัดระบบการผลิตให้สอดคล้องกับคุณภาพและปริมาณรับซื้อในตลาด          


        ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยมุ่น อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ นายพิภัช ประจันเขตต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เปิดการเสวนาพร้อมมนโยบายการพัฒนาและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ผลไม้ของจังหวัดอุตรดิตถ์ หาแนวทางทุกภาคส่วนดำเนินโครงการการพัฒนาและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ผลไม้ของจังหวัดอุตรดิตถ์ : การผลิตสับปะรดห้วยมุ่นครบวงจร ซึ่งจังหวัดอุตรดิตถ์และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ได้รับทุนอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ภายใต้โครงการวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อชุมชนสังคม ประจำปี 2562 จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เพื่อทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยในการสนับสนุนการผลิตสับปะรดห้วยมุ่นครบวงจร โดยมี นายศุภชัย บุญทิพย์ นายอำเภอน้ำปาด ให้การต้อนรับคณะฯ 

        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ดร.กิตติ เมืองตุ้ม รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และทีมวิจัย นำเสนอภาพรวมของโครงการฯ ซึ่งได้ลงพื้นที่สนับสนุนด้านวิชาการทั้งการส่งเสริม GI และการแปรรูป โดยใช้โมเดลตลาดนำมาใช้กับสับปะรดห้วยมุ่นที่เป็นราชินีแห่งขุนเขาน้ำปาด นับเป็นการทำงานร่วมกันจากทั้งภาคราชการ ภาคเอกชน ท้องถิ่นและเกษตรกร ที่จะผลักดันให้เกิดสิ่งใหม่และเป็นประโยชน์ในด้านคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของพื้นที่ ที่จะส่งผลต่อการจัดการระบบการผลิตสับปะรดให้สอดคล้องกับคุณภาพและปริมาณรับซื้อในตลาด 

        โดยการจัดฐานข้อมูลการผลิตและพยากรณ์การเก็บเกี่ยวของสับปะรดห้วยมุ่น ในการตัดสินใจและวงแผนผลิตสับปะรดห้วยมุ่น และเพื่อพัฒนารูปแบบการเพิ่มมูลค่าโดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปที่สามารถผลิตผลผลิตได้อย่างมีคุณภาพตามที่ตลาดต้องการในการจำหน่าย พัฒนากระบวนการยืดอายุการบ่มสุกของสับปะรดทานสดและการแปรรูปส่วนเหลือทิ้งทางการเกษตรจากไร่สับปะรด ให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์และสามารถสร้างมูลค่าในตลาดได้   

        รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าวว่า จังหวัดอุตรดิตถ์ หาแนวทางร่วมกันกับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ โดยในปีนี้จะเน้นการผลิตสับปะรดห้วยมุ่นครบวงจร ให้เกิดการพัฒนาและการเข้าถึงเทคโนโลยี ที่ใช้พื้นที่ของเกษตรห้วยมุ่นเป็นโมเดลที่จะส่งเสริมการปลูกผลไม้ให้ยั่งยืน จึงมีโครงการวิจัยการพัฒนาและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ผลไม้ของจังหวัดนี้ขึ้นในอันที่จะนำมาซึ่งความคุ้มค่าในการสร้างประโยชน์ให้เกษตรกรและยังมีโอกาสได้รับการส่งเสริมร่วมกับภาคเอกชนที่เป็นผู้ประกอบการเพื่อสังคม มี 2 ราย คือ บริษัท โชริฮาบุ จำกัด และห้างหุ้นส่วนจำกัด ม้าแก้วมังกร ร่วมขับเคลื่อนที่จะดำเนินงานเชิงรุกช่วยกันพัฒนาพื้นที่ห้วยมุ่น ซึ่งพบว่าสับปะรดห้วยมุ่นมีรสชาติโดดเด่นอร่อยเหมาะแก่การทำน้ำสับปะรด 100% และสามารถนำมาเป็นส่วนผสมของการทำสุรากลั่นชุมชน เพื่อให้สินค้าของจังหวัดอุตรดิตถ์ไปไกลถึงทั่วประเทศและทั่วโลก 

        สำหรับสับปะรดห้วยมุ่น จังหวัดอุตรดิตถ์ มีความโดดเด่นเปลือกบาง ตาตื้น ผลดิบสีเขียวคล้ำ ผลแก่เป็นสีเหลืองอมส้ม เนื้อหนานิ่ม สีเหลืองเหมือนน้ำผึ้ง หวานฉ่ำ หอม ไม่กัดลิ้น เป็นไม้ผลที่สร้างรายได้ให้กับเกษตรกร แต่มีบางประเด็นที่จะต้องพัฒนาต่อไป ซึ่งได้รับการส่งเสริมจากหน่วยงานภาครัฐบางส่วนได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือ GI ของจังหวัดอุตรดิตถ์แล้ว โดยในปี 2562 มีผลผลิตสับปะรดบริโภคสด จำนวน 41,010.06 ตัน และสับปะรดส่งโรงงาน จำนวน 40,000 ตัน


#สับปะรดห้วยมุ่น #อุตรดิตถ์ #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILANDข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สุรีย์ แสงทอง

ผู้เรียบเรียง : นนทพร แก้วกา

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์