วอนเกษตรกรชาวกาฬสินธุ์งดเผาตอซังข้าวหลังการเก็บเกี่ยวลดปัญหาฝุ่นละออง P.M. 2.5

10 ต.ค. 2562 | เข้าชม : 220

เกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์ ขอความร่วมมือเกษตรกรงดการเผาตอซังข้าวหลังเก็บเกี่ยว เพราะฝุ่นละอองขนาดเล็ก P.M.2.5 จากการเผาตอซัง ส่งผลต่อสุขภาพ และผลกระทบด้านการเกษตรทำให้หน้าดินเสื่อมสภาพ

            นายวิบูลย์ ไชยวรรณ เกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า ในช่วงหลังฤดูเก็บเกี่ยวข้าวนาปี ขอความร่วมมือเกษตรกร งดเผาตอซังข้าว เนื่องจากปัญหามลพิษจากการเผาในที่โล่งทำให้เกิดผลกระทบในวงกว้าง ทั้งด้านสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก P.M. 2.5 ทำให้ร่างกายมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหอบหืด โรคถุงลมโป่งพอ หรือโรคมะเร็งได้ ร่วมถึงผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการสมองในเด็กอ่อน ผู้ป่วยทางเดินหายใจ คนชรา และผลกระทบด้านเกษตรกรเพราะการเผาทำให้หน้าดินเสื่อมสภาพ ทำลายอินทรียวัตถุ อีกทั้งการเผาในที่โล่ง เกษตรกรควรหันไปไถกลบตอซังข้าวแทนการเผา จะช่วยให้ตอซังข้าวย่อยสลายในดิน ทำลายไข่แมลง และเชื้อโรคในดินด้วยแสงแดด ซึ่งหากทำการเผาจนก่อให้เกิดอันตราย เป็นการกระทำผิดกฎหมายอาญา มาตรา 218 และมาตรา 220 ต้องระวางโทษตามกฎหมาย จำคุกไม่เกิน 7 ปี และปรับไม่เกิน 14,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

            ทั้งนี้ เกษตรกรสามารถขอคำแนะนำในการจัดการเศษวัสดุทดแทนการเผาได้ที่สถานีพัฒนาที่ดิน ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนในพื้นที่ สำนักงานเกษตรอำเภอ หรือกลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 043-811601 , 043-815870 ในวัน เวลา ราชการ

    

            ดวงใจ หงษ์จันทร์ /ข่าว#เกษตรกรชาวกาฬสินธุ์ #งดเผาตอซังข้าว #ฝุ่นละออง #P.M. 2.5 #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ดวงใจ หงษ์จันทร์

ผู้เรียบเรียง : วรัญญา นันตาแก้ว

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์