พาณิชย์ลำพูน จัดทีมวางแผนการผลิตขับเคลื่อนการส่งออก ร่วมกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนพัฒนาผลิตภัณฑ์พืชผักสมุนไพรและผลไม้

10 ต.ค. 2562 | เข้าชม : 163

พาณิชย์ลำพูน จัดทีมวางแผนการผลิตขับเคลื่อนการส่งออก ร่วมกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนพัฒนาผลิตภัณฑ์พืชผักสมุนไพรและผลไม้


        นางนิยดา หมื่นอนันต์ พาณิชย์จังหวัดลำพูน พร้อมด้วยนายพิพัฒน์พงษ์ หลวงสุภา ผู้อำนวยการกลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า นายวรานนท์ ทมิฬศักดิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด และนายสรศักดิ์ ธนันไชย ผู้แทนกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน ประชุมร่วมกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนพัฒนาผลิตภัณฑ์พืชผักสมุนไพรและผลไม้ เพื่อวางแผนการผลิตขับเคลื่อนการส่งออก ภายหลังที่ทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนพัฒนาผลิตภัณฑ์พืชผักสมุนไพรและผลไม้ 

        ว่าที่ร้อยตรี ชนะ ไชยชนะ ประธานกลุ่มฯ/ประธานเครือข่ายบิสคลับจังหวัดลำพูน ร่วมเดินทางเจรจาธุรกิจการค้าร่วมกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ที่ประเทศดูไบ และได้รับคำสั่งซื้อสินค้า ประกอบด้วย สินค้ากระเทียมดำ สินค้าหอมแดง (ดำ) สินค้าลำไยอบแห้งเนื้อสีทอง มะม่วงแปรรูป และอื่นๆ จากประเทศดูไบ มาเลเซีย และสิงคโปร์ ปริมาณการสั่งซื้อ จำนวน 15,000 กิโลกรัม/ครั้ง

        สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน ได้ให้คำแนะนำทางกลุ่มฯ ในด้านการผลิต การปรับปรุงบรรจุภัณฑ์ มาตรฐานรับรองและคุณภาพสินค้า ด้านการวางแผนการผลิต ด้านแหล่งเงินทุน เช่น เงินกู้จาก ธ.ก.ส. และเงินทุนเวียนระยะสั้น จากโครงการเกษตรอินทรีย์ของกรมการค้าภายในและด้านขั้นตอนการส่งออก อีกทั้งสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน เตรียมแผนที่จะเชื่อมโยงตลาดล่วงหน้า demand driven ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ พร้อมเพิ่มช่องการจำหน่ายสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าเกษตร ภายในจังหวัดลำพูนให้กับกลุ่มฯ ตลอดจนนำผู้ประกอบการแปรรูปสินค้าเกษตรในพื้นที่ จัดกิจกรรมทำสัญญาซื้อขาย MOU กับเกษตรกรของกลุ่มฯ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในระดับท้องถิ่น (Local Economy) ต่อไปในอนาคต


#พาณิชย์ลำพูน #วิสาหกิจชุมชน #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILANDข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อัมฤทธิ์ จานุวี

ผู้เรียบเรียง : นนทพร แก้วกา

แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง