จ.ยโสธร ปิดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562

10 ต.ค. 2562 | เข้าชม : 123

จังหวัดยโสธร ปิดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562

            นายผดุงเกียรติ  สลับศรี ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร แจ้งว่า ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร ได้เรียกประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 มีกำหนด 7 วัน ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2562

            ในการนี้ สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร ได้ดำเนินการเปิดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 ครบกำหนดตามที่กฎหมายบัญญัติไว้เรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 24 วรรคแรก จึงให้ปิดสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปีพุทธศักราช 2562 ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป


            ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : กองกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

            ฝ่ายการประชุม

            โทร/โทรสาร : 045 715423


            กษม  มิรัตนไพร  ข่าว

            จ.ส.ต.พงษ์สถิตย์  อรอินทร์  บก.ข่าว

            ส.ปชส.ยส.#ยโสธร #ปิดสมัยประชุมสภาฯ  #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : พิสิษฐ์ ดวงแก้ว

ผู้เรียบเรียง : วรัญญา นันตาแก้ว

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธร