สหภาพยุโรปถอนสวิตเซอร์แลนด์ออกจาก “บัญชีสีเทา” ด้านการเลี่ยงภาษีแล้ว

10 ต.ค. 2562 | เข้าชม : 121

           สหภาพยุโรปหรืออียู ถอนสวิตเซอร์แลนด์และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ออกจากบัญชี “เฝ้าระวัง” หรือ “บัญชีสีเทา” ด้านการหลบเลี่ยงภาษีแล้ว

           รัฐมนตรีคลังจาก 28 ประเทศสมาชิกอียู กล่าวว่า แอลเบเนีย คอสตาริกา มอริเชียส เซอร์เบีย และสวิตเซอร์แลนด์ ได้ดำเนินการปฏิรูปที่จำเป็นด้านภาษีของตน เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการบริหารจัดการภาษีสินค้าที่ดีของอียู ก่อนที่จะถึงกำหนดเส้นตาย ทั้งนี้ สวิตเซอร์แลนดได้รับการอนุมัติให้ปฏิรูปด้านภาษีเมื่อเดือนตุลาคม 2561 แต่ต้องล่าช้าออกไป เนื่องจากต้องทำประชามติ ขณะที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ซึ่งรวมถึงดูไบ ก็ได้รับการอนุมัติให้ถูกถอนออกจากบัญชีดำ หลังการปฏิรูปด้วย


ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : พรทิพย์ แสงมหาชัย / สนข. พรทิพย์ แสงมหาชัย / สนข.

ผู้เรียบเรียง : พรทิพย์ แสงมหาชัย / สนข. พรทิพย์ แสงมหาชัย / สนข.

แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย