สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าฝึกอบรมฝีมือแรงงาน หลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงานจำนวน 11 สาขาอาชีพ

10 ต.ค. 2562 | เข้าชม : 2451

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าฝึกอบรมฝีมือแรงงาน หลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงานจำนวน 11 สาขาอาชีพ

            นายชัยรัตน์ ฉัตรศุภกุล ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาฝีมือแรงงาน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น เปิดเผยว่า กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ได้มอบหมายให้สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น ดำเนินการฝึกเตรียมเข้าทำงาน ให้กับประชาชนวัยทำงาน ในปีงบประมาณ 2563 ซึ่งในรุ่นที่ 1/2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น เปิดรับสมัครจำนวน 11 สาขาอาชีพ ได้แก่ สาขาช่างซ่อมเครื่องยนต์ สาขาช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ สาขาช่างสีรถยนต์ สาขาช่างควบคุมเครื่องกัดและเครื่องกลึง CNC สาขาช่างเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ สาขาช่างกลึง สาขาช่างเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก สาขาช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร สาขาช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม สาขาช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ และสาขาผู้ประกอบอาหารไทย ซึ่งในการฝึกอบรมแบ่งการฝึกเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงแรกจะดำเนินการฝึกในสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น เป็นภาคทฤษฎี 20 % และภาคปฏิบัติ 80 % เพื่อให้มีทักษะฝีมือมีความรู้ที่จะปฏิบัติงานได้เบื้องต้น จากนั้นจะส่งผู้รับการฝึกเข้าฝึกในสถานประกอบกิจการ อีกเป็นระยะเวลา 1-2 เดือน เพื่อเรียนรู้ประสบการณ์จริงในตลาดแรงงาน ผู้ผ่านการฝึกอบรมทั้ง 2 ช่วงจะได้รับวุฒิบัตรฝีมือแรงงานรับรองโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สามารถนำไปยื่นเพื่อสมัครงานในประเทศได้ หลังจากจบการฝึกอบรมแล้วจะมีผู้รับการฝึกส่วนหนึ่งเข้าทำงานในสถานประกอบกิจการที่ไปฝึกงาน และสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น จะส่งรายชื่อให้กับสำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

            คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าฝึกอบรม อายุ 15 ปีขึ้นไป จบการศึกษาภาคบังคับ ยกเว้นสาขาผู้ประกอบอาหารไทย ต้องมีอายุ 18-45 ปี โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 25 ตุลาคม 2562 สำหรับผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือสมัครเข้าฝึกอบรมฝีมือแรงงาน ได้ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น ถนนมะลิวัลย์ ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 043468234-35 ต่อ143-146 (ในวันเวลาราชการ) หรือทางเว็บไซด์ www.dsd.go.th/khonkaen#สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น #แรงงาน #การฝึกเตรียมเข้าทำงาน #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อมร น้อยเสนา

ผู้เรียบเรียง : วรัญญา นันตาแก้ว

แหล่งที่มา : สวท.เครือข่ายโทรทัศน์ขอนแก่น(F.M.T.V)