มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ “ชิม ช้อป ใช้”

10 ต.ค. 2562 | เข้าชม : 474

            มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ “ชิม ช้อป ใช้” เป็นส่วนหนึ่งของมาตรการเพื่อกระตุ้นการบริโภคและการลงทุนภายในประเทศ เพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายในภาคการท่องเที่ยว โดยผู้เข้าร่วมโครงการต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทย มีบัตรประจำตัวประชาชน มีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน มีโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน ที่สามารถเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตและมีที่อยู่ -อีเมล

            ผู้ที่ผ่านการลงทะเบียนจะได้รับสิทธิประโยชน์ 2 ส่วนด้วยกัน ได้แก่ 1) รัฐบาลสนับสนุนวงเงินจำนวน 1,000 บาท ต่อคน เพื่อเป็นสิทธิในการซื้อสินค้าและบริการจากผู้ประกอบการที่เข้าร่วมมาตรการโดยไม่สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และ 2) หากผู้ลงทะเบียนเติมเงินเพิ่มเติมเพื่อใช้จ่ายค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าที่พัก หรือค่าสินค้าท้องถิ่น จากผู้ประกอบการที่เข้าร่วมมาตรการ รัฐบาลจะสนับสนุนวงเงินชดเชยเป็นจำนวนเท่ากับร้อยละ 15 ของยอดชำระเงินที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 4,500 บาทต่อคน (วงเงินใช้จ่ายไม่เกิน 30,000 บาทต่อคน) เพื่อเป็นการกระจายรายได้สู่ชุมชน

            ทั้งนี้ ในการซื้อสินค้าและบริการดังกล่าวจะต้องเป็นการใช้จ่ายเพื่อการท่องเที่ยวผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” (G-Wallet) เพื่อซื้อสินค้าและบริการจากผู้ประกอบการที่รับชำระเงินด้วยแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน”โดยขั้นแรกตั้งเป้าจำนวน 10 ล้านคน ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนรับสิทธิ ได้ทางเว็บไซต์ www.ชิมช้อปใช้.com ตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน – 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 (ลงทะเบียน วันละ 1 ล้านคน ต่อเนื่องทุกวันจนกว่าจะครบ 10 ล้านคน)

            การลงทะเบียนและการยืนยันตัวตน 4 ขั้นตอน มีดังนี้ 1. กรอกข้อมูลลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.ชิมช้อปใช้.com ระยะเวลาลงทะเบียน ตั้งแต่ 23 กันยายน - 15 พฤศจิกายน  2. รอรับ SMS / Email ผลการลงทะเบียนรับสิทธิภายใน 3 วันทำการ  3. Download Application เป๋าตังเพื่อใช้สิทธิผ่าน G-Wallet โดยไม่จำเป็นต้องมีบัญชีธนาคารกรุงไทย  4. รับสิทธิ 2 ต่อ ต่อที่ 1 สิทธิใช้จ่าย 1,000 บาท ต่อที่ 2 รับเงินคืน 15 % สูงสุดไม่เกิน 4,500 บาท ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” และชำระค่าสินค้าและบริการได้เฉพาะร้านค้าที่ใช้แอปพลิเคชั่น “ถุงเงิน” เท่านั้น

            ประชาชนสามารถใช้สิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน - 30 พฤศจิกายน 2562 โดยต้องใช้สิทธิครั้งแรกภายใน 14 วันหลังลงทะเบียนรับสิทธิผ่านแอปพลิเคชัน“เป๋าตัง” โดยไม่จำเป็นต้องใช้เงินให้หมดพันบาทในครั้งแรก แต่สามารถใช้สิทธิได้ไปจนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

            โครงการชิมช้อปใช้ เป็นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้น และรัฐบาลจะจัดทำโครงการชิมช้อปใช้ เฟส 2 และ 3 ต่อไปข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ไพโรจน์ รอดนิล

ผู้เรียบเรียง : วรรณวิไล สนิทผล

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ