พาณิชย์ จัดสัมมนารับฟังความเห็นภาคตะวันออก เตรียมฟื้นการเจรจาการค้าเสรีไทย-สหภาพยุโรป

10 ต.ค. 2562 | เข้าชม : 107

        วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2562 นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดงานสัมมนาเรื่อง “โอกาสและความท้าทายของไทยในการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทย-สหภาพยุโรป” ณ ที่โรงแรมไบรท์ตัน แกรนด์ พัทยา โดยมีคณะผู้บริหารจากภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาสังคมเข้าร่วมการสัมมนาจำนวนมาก ในหัวข้อต่างๆ เช่น การค้าสินค้า บริการ การลงทุน ทรัพย์สินทางปัญญา และการจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐ เป็นต้น เพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการฟื้นการเจรจาความตกลงการค้าเสรี และเพื่อรับฟังความเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในภาคส่วนต่างๆ เกี่ยวกับโอกาสและความท้าทายจากความตกลงดังกล่าว เพื่อนำไปดำเนินการในช่วงต่อไป

        นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม กล่าวเปิดงานสัมมนาว่า สหภาพยุโรปเป็นตลาดขนาดใหญ่ ที่มีการเติบโตและกำลังซื้อสูง และเป็นคู่ค้าและผู้ลงทุนลำดับ 4 ของประเทศไทย การค้าระหว่างไทย-สหภาพยุโรปมีมูลค่าถึง 47,322 ล้านเหรียญสหรัฐ การฟื้นการเจรจาการค้าเสรีไทย-สหภาพยุโรปจึงมีความสำคัญอย่างมาก เพื่อยกเลิกการกีดกันทางการค้าระหว่างกันให้มากที่สุด และเกิดการลงทุนและถ่ายทอดเทคโนโลยีชั้นสูงให้ไทยเป็นศูนย์กลางนวัตกรรมของภูมิภาค ในขณะเดียวกันสหภาพยุโรปก็วางมาตรฐานการเปิดตลาดรวมถึงกฎระเบียบการค้าเอาไว้สูง ประเทศไทยจึงต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ ศึกษาประโยชน์และผลกระทบ รวมถึงรับฟังความเห็นอย่างรอบด้านเพื่อประโยชน์โดยรวมของประเทศต่อไป

        สำหรับไทยและสหภาพยุโรป เริ่มเจรจาการค้าเสรีมาตั้งแต่ปี 2556 แต่ทางสหภาพยุโรปขอชะลอการเจรจาตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นมา จนนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ แถลงนโยบายต่อรัฐสภาว่าต้องการรื้อฟื้นการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทย-สหภาพยุโรป และมอบหมายกระทรวงที่เกี่ยวข้องเร่งหารือ สร้างความตระหนักรู้ และรับฟังความคิดเห็นจากภาคส่วนต่างๆ เพื่อดำเนินการต่อไป#กระทรวงพาณิชย์ #จัดสัมมนารับฟังความเห็นภาคตะวันออก #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND


ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ปริญญา เทศสวัสดิ์

ผู้เรียบเรียง : สุนทรี ทับมาโนช

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี