จ.ยโสธร มอบภารกิจจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

10 ต.ค. 2562 | เข้าชม : 113

จังหวัดยโสธรมอบภารกิจจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถถบพิตร และจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

            นายประเสริฐ  ลือชาธนานนท์  ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร แจ้งว่า ด้วยในวันที่ 13 ตุลาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และวันที่ 23 ตุลาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งจังหวัดยโสธรกำหนดจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณเป็นประจำทุกปี

            ทั้งนี้ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จังหวัดยโสธรจึงกำหนดจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562 และพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันพุธที่ 23 ตุลาคม 2562 ประกอบด้วย พิธีบุญตักบาตร พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ


            ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักงานจังหวัด

            กลุ่มงานอำนวยการ

            โทร : 045 712722

            โทรสาร : 045 712553


            กษม  มิรัตนไพร  ข่าว

            จ.ส.ต.พงษ์สถิตย์  อรอินทร์  บก.ข่าว

            ส.ปชส.ยส.#ยโสธร #พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึก #รัชการที่ 9 #รัชกาลที่ 5 #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

               ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : พิสิษฐ์ ดวงแก้ว

ผู้เรียบเรียง : วรัญญา นันตาแก้ว

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธร