กรมชลประทาน เตรียมจัดประชุมย่อยรับฟังความคิดเห็นโครงการอ่างเก็บน้ำแม่สกึ๋น 2 ตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่

10 ต.ค. 2562 | เข้าชม : 175

กรมชลประทาน เตรียมจัดประชุมย่อยรับฟังความคิดเห็นโครงการอ่างเก็บน้ำแม่สกึ๋น 2 ตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่


        นายสุรัช ธนูศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารโครงการ กรมชลประทาน เปิดเผยว่า กรมชลประทาน ได้ว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาประกอบด้วย บริษัทพี แอนด์ ซี แมเนจเมนท์ จำกัด บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด และบริษัททรานซ์ เอเชีย คอนซัลแตนท์ จำกัด เพื่อดำเนินงานโครงการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอ่างเก็บน้ำแม่สกึ๋น 2 อำเภอสอง จังหวัดแพร่ เพื่อเป็นแหล่งเก็บกักน้ำเพื่อการเกษตรและการอุปโภคบริโภคของประชาชนในพื้นที่ รวมถึงการเลี้ยงสัตว์ซึ่งมักจะขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง

        ในการดำเนินงานศึกษาโครงการดังกล่าว จำเป็นต้องคำนึงถึงความสำคัญในการให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการพัฒนาโครงการ และการมีส่วนร่วมของประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ซึ่งมีส่วนได้เสียจากโครงการ จึงได้เตรียมจัดการประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 2 ในวันอังคารที่ 15 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 น.– 12.00 น. ที่ศาลาอเนกประสงค์วัดดอนชัย ตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่ เพื่อนำเสนอผลการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ และมาตรการป้องกันแก้ไข ตลอดจนมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากหน่วยงานระดับพื้นที่ หน่วยงานระดับท้องถิ่น ผู้นำชุมชน กลุ่มผู้ใช้นำและประชาชนในพื้นที่โครงการ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานโครงการต่อไป

        สำหรับโครงการอ่างเก็บน้ำแม่สกึ๋น 2 ตั้งอยู่ที่บ้านดอนแก้ว หมู่ที่ 6 ตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่ มีลักษณะเป็นเขื่อนดินถมแบ่งส่วน ความจุเก็บกัก 19.67 ล้านลูกบาศก์เมตร มีพื้นที่รับน้ำฝน 104.39 ตารางกิโลเมตร และมีพื้นที่ชลประทานได้ 7,500 ไร่

        กรมชลประทาน ขอเชิญประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ซึ่งมีส่วนได้เสียจากโครงการอ่างเก็บน้ำแม่สกึ๋น 2 เข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 2 ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายประสานงานโครงการฯ โทร. 02 – 938 930 และ 085 – 560 6677


#กรมชลประทาน #จังหวัดแพร่ #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILANDข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชาติชาย คะมา

ผู้เรียบเรียง : นนทพร แก้วกา

แหล่งที่มา : สวท.แพร่