หลายหน่วยงานในสังกัด กรมส่งเสริมการเกษตร ประชาคมและจับพิกัดตรวจสอบ แปลงเพาะปลูกของเกษตรกร ผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจประจำปีการเพาะปลูก 2562 ตามโครงการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร

10 ต.ค. 2562 | เข้าชม : 158

หลายหน่วยงานในสังกัด กรมส่งเสริมการเกษตร ประชาคมและจับพิกัดตรวจสอบ แปลงเพาะปลูกของเกษตรกร ผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจประจำปีการเพาะปลูก 2562 ตามโครงการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร

               นายทวี ศรีวรรณา รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอหนองหิน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ตรวจแปลงข้าวนาปี ของเกษตรกร บ้านทุ่งสีทอง ตำบลปวนพุ อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย

                สำนักงานเกษตรอำเภอฏเรือ จังหวัดเลย โดย นางนันทิยา ศรีทัดจันทาเกษตรอำเภอภูเรือ มอบหมายให้ นางสาวชลทิพย์ ชลานุเคราะห์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ประชาคมและจับพิกัดตรวจสอบแปลงเพาะปลูกของเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ (ข้าวนาปี ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง ยางพารา ปาล์มน้ำมันกาแฟ สับปะรด และพืชอื่นๆ )ประจำปีการเพาะปลูก 2562 ตามโครงการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร 2562 ณ บ้านกกโพธิ์ริมน้ำสาน หมู่ที่ 8 และบ้านแก่งหมู่ที่ 1 ตำบลร่องจิก อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย

            ส่วนสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย นายประเมิน พหรมาตย์ เกษตรอำเภอเมืองเลย ติดตามเยี่ยมเยียนแปลง เรียนรักการทำเกษตรอินทรีย์/เกษตรทฤษฎีพื้นที่ 17 ไร่ ของเกษตรกร นายบญแทน เหล่าสุพะ บ้านห้วยม่วง ตำบลนาดินดำ อำเมืองเลย จังหวัดเลย#กรมส่งเสริมการเกษตร #เกษตรกร #พืชเศรษฐกิจ #โครงการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สวง กลิ่นจันทร์

ผู้เรียบเรียง : วรัญญา นันตาแก้ว

แหล่งที่มา : สวท.ด่านซ้าย