สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยจัดนิทรรศการสุดยอดศิลปะร่วมสมัยไทยในรัชกาลที่ 9 สาขาเรขศิลป์ และสาขาออกแบบเครื่องแต่งกายเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

11 ต.ค. 2562 | เข้าชม : 390

        นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรวันที่ 13 ตุลาคม 2562 สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย จึงจัดนิทรรศการสุดยอดศิลปะร่วมสมัยไทยในรัชกาลที่ 9 สาขาเรขศิลป์ และสาขาออกแบบเครื่องแต่งกาย ที่ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ระหว่างวันที่ 10 -15 ตุลาคมนี้ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในฐานะองค์อัครศิลปิน ตลอดระยะเวลา70 ปี แห่งการครองสิริราชสมบัติ จัดแสดงเป็น 2 ส่วนหลัก ได้แก่ ห้องจัดแสดงสุดยอดผลงานศิลปะร่วมสมัยไทยในรัชกาลที่ 9 สาขาเรขศิลป์ นำเสนอพระอัจฉริยภาพการออกแบบผลงานเรขศิลป์ด้วยพระองค์ ได้แก่ บัตรส่งความสุขพระราชทาน ตัวอักษรในคอมพิวเตอร์ ตราสัญลักษณ์สินค้าสุวรรณชาติ ตราสัญลักษณ์มูลนิธิชัยพัฒนาภาพแผนที่ฝีพระหัตถ์ในพระราชนิพนธ์ “พระมหาชนก” มีผลงานออกแบบเรขศิลป์ที่ทรงมีพระราชดำริ และพระบรมราชวินิจฉัย อาทิ ตราสัญลักษณ์เนื่องในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 50 ปี และ 60 ปี ภาพประกอบพระราชนิพนธ์เรื่อง “ทองแดง” การจัดแสดงผลงานเรขศิลป์เฉลิมพระเกียรติ ที่ หน่วยงาน องค์กร และบุคคลสร้างสรรค์ขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสสำคัญต่างๆ และห้องจัดแสดงสุดยอดผลงานศิลปะร่วมสมัยไทยในรัชกาลที่ 9 สาขาออกแบบเครื่องแต่งกายจัดแสดงพระอัจฉริยภาพและพระเกียรติคุณ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ในด้านการออกแบบชุดผ้าไทย รวมทั้งผลงานการออกแบบเครื่องแต่งกาย ของนักออกแบบไทย ที่มีบทบาทต่อวงการแฟชั่นไทย

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เกศวรรณ ธนวัฒน์

ผู้เรียบเรียง : เกศวรรณ ธนวัฒน์

แหล่งที่มา : สำนักข่าว